Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trnava:, 1 z 17

Hoferské, Hoblíkove záhrady, Na Sládkovskej, Zadné červené, Kopanice, Gazare, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Krátka hora, Seklina, Zadné nádavky, Dolné záhumenice, Vršová a Včelín, Lúky, Slaništa, Trnavské vrchy, Dolný mlyn, Dolné pole, Varov Šúr, Kapustniská, Záhumenice, Za osadou, Biháre, Vidnarky, Panský les, Lúky za humnami, Za mlynom, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Kaplnská, Pri majeri, Rybník, Lúky nad dedinou, Konopnice, Od dolinky za štrekou, Niže osady, Dolná dolinka, Rybník, Nivky, Dolné lúky, Paseky, Kňazova lúka, Palaj, Záhumenice, Konopnice, Záplotie, Háje, Dolné záhrady, Kapustnice, Dolinky, Kapustnica, Horné lúky, Dolný pasienok, Vrbové diely, Blavička, Prielohy, Horné diely, Pučavky, Pri kostole, majer Prekážka

Miesto, okres Trnava:, 2 z 17

Rybník, Pod hájom, Modranská, Krupská, Panské, Staré podgerské, Pri barine, Tálinek, Háj, Panské pred železnicou, Panské table, Prídavky, Zemianske, Panské za železnicou, Pažiť, Zábarinské, Želiarske, Záblavské, Kút, Úzke, Za Vinohradským, Pri doline, Dolné pole, Paladajské, Nové podgerské, Babí idol, Horné pole, Pri Dolnom mlyne, Zlatá hora, Mederie, Linkové, Za kostolom - za dolinkou, Bajcarova dolina, Kamenica, Zahájske, Za kostolom, Senná lúka, Vinohrady a novosady, Parcely, Horné pole, Pod úbočím, Pod hradskou, Hulácka hora, Matejkova dolina, Vinohrady nad Váhom, Obecné kúsky, Horné lúky, Flaky, Šlompár, Háje, Myšia hora, Pod úbočím, Nová hora, Ostrá úboč, Pomorová hora, Za potočné, Urbár od špačinského chotára, Krštenice, Na kamennom jarku, Dolné pole

Miesto, okres Trnava:, 3 z 17

Za humnami, Za humnami - za dolinkou, Dvoly, Novinky pri cintoríne, Vinohrady, Hájna pažiť, Deravá skala, Stará hora, Hložník, Krátke pasienky, Lúky, Zadné pole, Široké pasienky, Úval, Kamenné vráta, Vŕšky, Cierna skala, Dubovky, Podvorné, Františkova, Horné pole, Grába, Paradič, Čierna skala, Dlhé rovné, Urbár za Blavou, Javorinka, Kamenište, Panské diely, Pri studienkach, Hrabovec, Bohunice, Dubový vršok, Kubášova, Krátke pole, Jaslovce, Od kátlovského, Konča potočných, Flaky, Nižná - Špačince, Lošonská, Malá kamenná dolina, Za Vinohradmi, Kopanice na bratislavskej strane, Kolovrátok, Od špačinského chotára, Dolné lúky, Kopanice za Blavou, Za závodím, Rajda, Za greftovou dolinou, Predná mladá hora, Krížne, Za múrom, Od Zvolena po chot r, Diely, Vrchné špígle, Borová Hora, Za hájom, Zvolen

Miesto, okres Trnava:, 4 z 17

Prostredné špígle, Búr, Horné Pole, Dolné podolky, Ohrada, Vrchná mladá hora, Stanovisko, Smoliarov háj, Pasienky, Háj, Od humen po Zvolen, Grefty, Pod hájom, Chríby, Spodné špígle, Konopnice, Stará hora, Za hájom, Pri stoku, Horné Podolky, Veľká Lúka, Pod prandle, Húšte, Hranová, Orešanské, Zadný háj, Podháje, Šišoritné, Lajtny, Za vŕškom, Pracháreň, Medzi potokmi, Biele stoky, Kliny, Smutná a Dolné Šnajdáre, Za humnami, Panský les, Za cestou, Pod ježovkou, Mladé hory, Ponky, Holý vrch, Panský les, Grefty, Pri mlynoch, Výsady, Javorník, Veľký železník, Kukla, Habanské, Sova, Sparištia, Vápenice, Šajcle, Šajby, Horné Šnajdáre, Orešiansky náhon, Podháje a húšte, Bohatá, Pri cintoríne, Klenová a Popočné, Krátke

Miesto, okres Trnava:, 5 z 17

Niva háj, Horné lúky, Ohlajty, Háj, Maruša, Dolné pole, Dolina, Štátny les, Sparištia, Kozy, Kúty, Kapustnice, Hrubý a malý železník, Štátny les, Trázniky, Škovrančia dolina, Za zábavou, Kopanice za vinohradmi, Vinohrady, Lúky, Šivavec, Predné čerence, Fisaky, Konopnice, Od dubovského, Bukovina, Prostredné pole, Dielce, Ščelin, Parná, Tabličky, Hlávce, Za Potúčkom, Letovec, Purbeky, Zadné vinohrady, Nad vidnarky, Pod barinou, Panské od šulekova, Pojty, Dielce, Žomberk, Žobrák, Šibenice, Pod hájom, Sedelec, Špindrále, Kýžnare, Flaky, Štábonty, Pod roľami, Konopnice, Staré slanisko, Rúbanice, Ramáre, Brezina, Páldanské, Predné cerence, Horny luh, Losiky

Miesto, okres Trnava:, 6 z 17

Nový majer, Mokráž, Pri gróbskej hradskej, Horné pole, Dolné vinohrady, Zadné cerence, Záhumnie, Trojrožka, Potôčky, Na doline, Od dubovského, Veľký polán, Cvik, Za humnami, Chríb, Za hájom, Repová lúka, Sasková dolina, Sedelce, Deviatky, Boričky, Horné pole od Naháča, Panská záhrada, Horné vinohrady, Dolná dolina, Od Bíňoviec, Pri dolnom háji, Za humnami, Lúčne pri háji, Lósiky, Solírové, Vinohrady, Horné Kapustnice, Za starou hájovňou, Pustáky, Horné Grefty, Štvrté diely od domoviny, Horné lúky, Nad Greftami, Háj, Lúčky, Pod hradskou, Od Trstína, Syslové, Domovina od voderad, Druhé diely niže výhona, Zadné pole, Druhé diely, Dolný starý háj, Pri háji a Zadky, Druhé diely od domoviny, Medzi lúkami, Dolné pole od Naháča, Horná dolina, Rybníčky, Homolka, Predné pole, Druhé diely od čatajského, Tretie diely, Pod hájom

Miesto, okres Trnava:, 7 z 17

Staré záhrady, Krátke lúky, Tretie diely od domoviny, Hoštacké, Babí dol, Za páldanskou cestou, Zemianske role, Pri mlyne, Dolné pole, Dolné Grefty, Pri orieškovej ceste, Horný háj, Dlhé pole, Hoštacká hôrka, Červíčka, Horné lúky, Štvrté diely, Pod Hrubými skalami, Pažitie, Pasienky pod hájom, Včelín, Nad Mariášom, Obora, Na lúkach a Podolky, Lazy, Grefty, Vrchné pole, Tretie diely niže výhona, Pod zlámanou horou, Zámok, Rovná, Pri kríži, Zlámaná hora, Na lúčkach, Pod oknami, Vištucký potok, Hlavina, Horná Blava, Pri Pavlovom jarku, Za Beňovou horou, Pri kohútovom jarku, Za lesom, Pod rovnou, Kostolná hôrka, Sarlota, Tŕstie, Nad Rehákovým jarkom, Štvrté diely niže výhona, Pod Piešťou, Doliny, Juríčkova jama, Rehákov jarok, Za Blavou, Pod výškou, Piešťa, Beňova niva, Spúšť, Lachov, Pri čerešienkovej ceste, Domovina od hája

Miesto, okres Trnava:, 8 z 17

Predné záhumenice, Dlhé, Budnisko, Bachárka, Široké, Zadné pole, Lúčna, Pasienok, Dolné lúky, Horné lúky, Prostredné, Za Beňovou nivou, Horné pole, Podblavok, Delený pasienok, Pod strateným stokom, Banky, Široká, Konča Skaliek, Hlôžky, Siladické, Panské role, Hrabník, Pod Mariášom, Nádavky, Pri Gemešovom jarku, Niže cesty od trnavskej baby, Niže mlyna nad zemianskou, Lúčna, Stredné pole, Dolné podolky, Kopec, Panské predné, Záhumenice, Zadné, Školnícka hôrka, Kapustnice, Predné pole, Polovičky, Od trnavského, Role za dolinou, Záhumenice, Úhory, Peňažité, Nad trakovickou cestou, Veľké Brestovany, Kapustnice, Polodomnice, Hrubá zem, Reginy, Pri majeri, Babia hôrka, Obora a Čeklín, Záhumenské, Predné nádavky, Výhonové, Uhlište, Za plešivou, Od bučanského, Vedľa kríža

Miesto, okres Trnava:, 9 z 17

Zámostky, Jancova hora, Všivavý potôčik a pálenica, Prvé pole, Kamenný vrch, Prostredný vrch, Hučadlá, Horné lúky, Kyslá hora, Horné panské, Dolné lúky, Za hrádzami, Záholdošské, Rybník, Spodné lósy, Vlčovské, Vyšné linaje, Horné vrbiny, Uhliská, Korytá a pálenica, Od strednianskeho, Okruhle jazero, Uhliská, Trianova dolina, Na kopci, Pri lošonskom chotári, Kopanice, Maková, Gašparová, Kľuče, Dlhé, Šmolce, Prídavky, Háj, Šipoš, Hofierske, Prachárska dolina, Mlynský jarok, Od kátlovského, Rybníky, Hradište, Dolný breh, Horné záhrady, Vinohrádky, Horné pole, Lúky za Blavou, Za vrchnú cestu, Lúky pri Bíňovciach, Za jarkom, Dolné prostredné a horné pole, Lúčne pole, Kulhanovské, Spodky, Celiny, Za hájom, Horné pole, Dlhé, Vlčie jamy, Dlhé pole, Dlhé lúky

Miesto, okres Trnava:, 10 z 17

Zadky, Horná úvrať, Za kanálom, Hradište, Močidlany, Za Kováčom, Závrište, Skalky, Dolné lúky za rybníkom, Dolné záhrady, Pri zbrodke, Pod Bielou horou, Za Dudváhom, Noviny za vinohradmi, Veselá, Pažiť, Panský les, Podbanské, Teplé, Osminy, Pažiť, Pod Čeklínom, Záhumienky, Malé, Kuzmova hora, Jágerské, Deviatky, Úvrať majer, Štepnice, Vyše hrádze, Lose, Niže mosta, Pred hornou lúkou, Horné lúky, Niže mlyna, Za humnami, Háje, Zadné, Šicové, Dolné lúky, Dolné pole, Krížny dol, Horné, Panské, Poronda za Váhom, Pod borom, Židunky, Druhé pole, Panské diely, Zemianske, Široké kráčiny, Trianová, Horné záhrady, Potlások, Cangor, Predný háj, Prostredné pole, Nízke, Lúky za mlynom, Gerha

Miesto, okres Trnava:, 11 z 17

Dolina, Lósy, Dolné pole, Horné pole, Novosady, Peňažité, Kopanice, Pri Hruškovom, Čierna hora, Horná stávka, Vinohrady, Farské a Pekovičová, Pod Parkom, Od jaslovského, Konopnice, Cejtach a Molpir, Fančal, Dolné pole, Bachračka, Holúbková, Lipina, Kočvariny, Medzi mlyny, Mohyly, Lesná hora, Spodky, Pri Ružindolskom chotári, Porichtárky, Pažiť za kostolom, Pri cintoríne, Rúbanice, Prostredné pole, Záhumenice, Štátne lesy, Kriačiny, Hruškové, Háje, Horná pažiť, Čeklín, Za záhradou, Pod Brnošinami, Trianov vrch, Štvrte, Lúčne, Farské, Podcestie, Jamy, Za Veselou, Masárske, Horné diely, Horný breh, Konopnice, Dudváh, Od dvorníckeho chotára, Horná Poronda, Prostredné pole, Šajtle, Hruščova, Fertále, Borody

Miesto, okres Trnava:, 12 z 17

Lósy, Lauzáre, Vrbovec, Poronda medzi Váhom, Zadola od dubovského, Vakše, Háje od Majcichova, Mlynské, Dolné polia, Kuriálsky diel, Dolný Kraj, Skalky a Jancova hora, Piate rady, Na lúčkach, Urbárske diely, Medzi lúkami, Pri malom kopci, Pod Lauz re, Za Nedárske, Medzi rybníkom, Zahájske, Lukáb, Žľab, Prílohy, Medzi cestami, Rakyta, Nad Rakytím, Žomberky, Za ďžbankárskou dolinou, Háje od cesty, Horný berek, Kamenisté, Háj, Prostredné pole, Rakyta, Jalšina, Zemianske Šúrovce, Dolné pole, Predné pole, Za potokom, Pod Skalou, Zungov, Barina, Za humnami, Do Vrbovca, Osminy, Pri vinohradoch, Rybník, Ozubík, Horné Lúky, Nad Zámkom, Obecný les, Veľký mačací zámok, Štátny les, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Hradište, Od medzí, Kuriálne, Horné pole od chtelnického, Zápotočie

Miesto, okres Trnava:, 13 z 17

Od Vrbovca, Šarkan, Nedár, Nové lúky, Vinohrady, Lúky, Dudváh, Kopanice pod vinohradmi, Horné Lahanské, Záhumenice, Spodné Losy, Hrabníky a rovné pole, Horné pole, Zahájske diely, Kút za potokom, Kapustnica, Od bolerázskeho, Za Kráľovou, Za dedinou, Pod zámkom, Hrnčiarky, Dolné Lúky, Podlužie, Vaniga, Domanov kút, Strednianske, Pleva, Mačadyovo, Diely, Dolné lúky, Zľaby, Nové hory, Kratina, Jarčie, Za hájom, Richtárske, Zadné Podolky, Močiare, Kaluže, Háj za Váhom, Vinohrady, Farárske, Od gestského, Pavlín, Prostredné pole, Pasienky, Dolné brehy, Prvé pole, Dolné diely, Rajná, Horné pole, Vrchy, Dolné diely, Dubníky, Trávnice a Černík, Pod Klinecbergom, Obora, Dielce, Lúhy, Pod chodníkom

Miesto, okres Trnava:, 14 z 17

Od novej lúky, Horné diely, Regalina, Pasienok, Berek, Hrubý Barvínek, Horné Lahenské, Zadné, Dubník, Dolné diely, Lesný hon, Dolný Háj, Nad kaplnkou, Hruškové, Vyše linaje, Zemianske, Cigle, Horné pole, Háj, Pri hloží, Malý mačací zámok, Kúty, Makové lúky, Stredné pole, Za hájom, Lúky, Vlčkovský háj, Koryto, Pod skalami, Diely za rybníkom, Pred mostami, Nádašík, Losky, Nové pole, Plešiny, Za starým hájom, Legatné diely, Dolné grefty, Planý vrch, Jelení vrch, Pod Chripcom, Rybník, Rosuchov, Za vinohradmi, Novinky, Úzke, Zábrezina, Niže sviatočnej, Klčoviny-mladý háj, Prieky, Nad kráľovu dráhu, Za humnami, Tehelňa, Druhé pole, Prostredné pole, Za kláštorom, Paseka hlboká dolina, Vinohrady, Podholce, Zadné pole

Miesto, okres Trnava:, 15 z 17

Riedky háj, Pri háji, Záhradi pri Klanaku, Horné lúčky, Mliniskov vrch, Pri stodole, Mihalinová, Za Váhom, Nad humnami, Raková, Vrchné vinohrady, Obecná hora, Vrbiny, Staré pasienky, Spodné vinohrady, Bíňovské lúky - Šibenice, Lom, Solisko, Obecná hora, Vinohrady, Dolné pole, Brezinky, Široké, Panské zeme, Horné tále, Pri čiernej studni, Tretie pole, Podvorné za rybníkom, Vinohrady, Príhony a Mašíková, Prostredné pole, Prielohy, Farské, Diely pod hájom, Šarkanské, Galetky, Horské diely, Vrchy, Dolné diely, Trnkov vrch, Pasienky za humnami, Jozefháza pagoň, Lazinov vrch, Hlboká dolina, Podvorné pod vinohrady, Lósy, Mikulčická kopanica, Uhliská, Za pažiťou, Kapustnice, Vrbovec, Tmava, Kanichovská kopanica, Gajdárová, Rúbanica, Chripec, Pod obecnou horou, Za výmoľom, Dolné pole, Vyše dediny

Miesto, okres Trnava:, 16 z 17

Pod chodníkom, Klokočovina, Horné a dolné lúky, Olšový kruh, Lahenské, Za záhradami, Brezina, Na záhradkách, Kútiky, Prekážka pagoň, Horné diely, Huppgraben, Dolné lúčky, Pučavka a Dúbrava, Horné pole, Šachor, Čierna barina, Panské vonkajšie pozemky, Nad uličkou, Zámok, Pod hôrkami, Gidra, Pri šelpickom chotári, Pustáky, Šestiny, Kábel kút, Za rybníkom, Delený pasienok, Panský pozemok, Bíňovské lúky - Trnávky, Dolné pole, Panské pole, Kozarova, Vinohrady na suchej stráni, Veľká pažiť, Pri prepadlých zvonoch, Diely od abrahámskeho, Za lúčkami, Skaly, Záhradky, Do jarku, Pod Rakytkou, Horné Blavské, Doliny a Mutre, Rovnice, Pod kapustnicami, Horné pole, Za Lúskom, Pažiť za rybníkom, Panské, Nemečianka, Záhrady, Húšťare, Trnávka, Za Dudváhom, Stávky, Dolinov húšť, Lúčky, Pri trnavskej ceste, Košiar

Miesto, okres Trnava:, 17 z 17

Pod Ostrým vrchom, Pod vinohrady, Paseka, Pod lístie, Zákluka, Políčko, Grefty, Prostredné pole, Za suchým potokom, Holý vrch, Dolné pole, Prostredné pole, Pred železnicou, Bažantnica, Mikové kliny, Repárka, Margitin dvor, Za kaštielom, Spodky, Panské, Rúbanice, Nad Kopánkou, Hostázske, Solárka, Dolné záhumenice, Za Boleházom, Lipie, Starý háj, Ostrý vrch, Diely, Jozefské, Pažiť za kostolom, Hrušťov, Kráľova, Pri pažiti, Trniny, Bukovské kopanice, Pri Račej ceste a pri kríži, Stará hora, Pri zámku

miesto inde

Dolné Orešany (76x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Smolenice (59x), Trnava (58x), Naháč (56x), Trstín (52x), Boleráz (50x), Dechtice (48x), Krupá (47x), Cífer (43x), Dlhá (42x), Horné Orešany (39x), Dolná Krupá (39x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Bučany (33x), Majcichov (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (28x), Kátlovce (24x), Špačince (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x), Buková (20x), Hrnčiarovce (20x), Voderady (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Šúrovce
miesto v Dobrá Voda

Podobné, okres Trnava:

1464x turistika, 1163x miesto, 96x orientačný bod, 82x strom, 35x poľovnícky posed, 17x prístrešok, altánok, 15x vodárenská veža, 13x turistické informácie, 10x atrakcia, 10x chranený strom, 7x komín, 6x orientačná mapa, 4x ohnisko, 2x miesto na piknik, 2x horáreň, 1x studňa, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trnava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trnava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.