Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trnava:, 1 z 17

Hoblíkove záhrady, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Zadné červené, Hoferské, Vršová a Včelín, Kopanice, Gazare, Na Sládkovskej, Seklina, Krátka hora, Zadné nádavky, Dolné záhumenice, Slaništa, Lúky, Trnavské vrchy, Dolné pole, Dolný mlyn, Varov Šúr, Kapustniská, Záhumenice, Biháre, Za osadou, Vidnarky, Lúky za humnami, Panský les, Za mlynom, Pri mlyne, Kaplnská, Konopnice za mostom, Pri majeri, Lúky nad dedinou, Rybník, Konopnice, Dolná dolinka, Od dolinky za štrekou, Niže osady, Rybník, Dolné lúky, Nivky, Konopnice, Paseky, Záhumenice, Palaj, Kňazova lúka, Háje, Záplotie, Dolné záhrady, Kapustnica, Kapustnice, Dolinky, Blavička, Horné lúky, Vrbové diely, Dolný pasienok, Pučavky, Prielohy, Horné diely, Pri kostole, majer Prekážka

Miesto, okres Trnava:, 2 z 17

Rybník, Pod hájom, Modranská, Krupská, Prídavky, Háj, Panské za železnicou, Panské, Pri barine, Zábarinské, Staré podgerské, Panské table, Pažiť, Zemianske, Tálinek, Panské pred železnicou, Predné pole, Kút, Dlhé pole, Krátke lúky, Záblavské, Za Vinohradským, Želiarske, Pri orieškovej ceste, Úzke, Syslové, Pri mlyne, Staré záhrady, Babí idol, Pri čerešienkovej ceste, Pri doline, Nové podgerské, Dolné pole, Sarlota, Paladajské, Doliny, Horné pole, Šlompár, Háje, Mederie, Ostrá úboč, Flaky, Pomorová hora, Zahájske, Pri Dolnom mlyne, Parcely, Za kostolom, Nová hora, Vinohrady nad Váhom, Pod hradskou, Horné lúky, Obecné kúsky, Zlatá hora, Vinohrady a novosady, Senná lúka, Pod úbočím, Myšia hora, Linkové, Horné pole, Hulácka hora

Miesto, okres Trnava:, 3 z 17

Matejkova dolina, Bajcarova dolina, Za kostolom - za dolinkou, Kamenica, Pod úbočím, Lošonská, Krátke pole, Dubový vršok, Krštenice, Paradič, Urbár od špačinského chotára, Úval, Nižná - Špačince, Za humnami, Cierna skala, Javorinka, Konča potočných, Lúky, Podvorné, Pri studienkach, Deravá skala, Za potočné, Zadné pole, Novinky pri cintoríne, Za humnami - za dolinkou, Bohunice, Františkova, Vinohrady, Malá kamenná dolina, Čierna skala, Široké pasienky, Za Vinohradmi, Dolné pole, Stará hora, Na kamennom jarku, Dubovky, Vŕšky, Kamenište, Krátke pasienky, Hrabovec, Panské diely, Hložník, Od kátlovského, Kubášova, Dvoly, Hájna pažiť, Dlhé rovné, Urbár za Blavou, Grába, Kamenné vráta, Jaslovce, Flaky, Horné pole, Dolné lúky, Kopanice za Blavou, Kopanice na bratislavskej strane, Kolovrátok, Od špačinského chotára, Za závodím, Prostredné špígle

Miesto, okres Trnava:, 4 z 17

Grefty, Predná mladá hora, Za greftovou dolinou, Búr, Vrchné špígle, Smoliarov háj, Od Zvolena po chot r, Háj, Borová Hora, Ohrada, Za hájom, Dolné podolky, Od humen po Zvolen, Za múrom, Horné Pole, Pasienky, Pod hájom, Vrchná mladá hora, Rajda, Diely, Krížne, Stanovisko, Zvolen, Pri stoku, Konopnice, Za hájom, Spodné špígle, Stará hora, Horné Podolky, Chríby, Kúty, Pod prandle, Mladé hory, Javorník, Dolné pole, Bohatá, Ponky, Orešanské, Niva háj, Kapustnice, Panský les, Sparištia, Kozy, Dolina, Habanské, Horné lúky, Lajtny, Pracháreň, Húšte, Krátke, Štátny les, Klenová a Popočné, Ohlajty, Štátny les, Trázniky, Šajby, Holý vrch, Za cestou, Kukla, Šišoritné

Miesto, okres Trnava:, 5 z 17

Smutná a Dolné Šnajdáre, Grefty, Výsady, Horné Šnajdáre, Za vŕškom, Veľký železník, Biele stoky, Hrubý a malý železník, Sova, Sparištia, Vápenice, Podháje, Medzi potokmi, Pri cintoríne, Podháje a húšte, Pri mlynoch, Hranová, Kliny, Maruša, Veľká Lúka, Pod ježovkou, Zadný háj, Háj, Orešiansky náhon, Šajcle, Za humnami, Panský les, Predné cerence, Za Potúčkom, Ramáre, Rúbanice, Štábonty, Žomberk, Pojty, Brezina, Prostredné pole, Kopanice za vinohradmi, Konopnice, Lúky, Bukovina, Za zábavou, Špindrále, Kýžnare, Od dubovského, Purbeky, Ščelin, Dielce, Letovec, Losiky, Pod roľami, Pod barinou, Šibenice, Panské od šulekova, Horny luh, Predné čerence, Pod hájom, Hlávce, Dielce, Konopnice, Fisaky, Flaky, Škovrančia dolina

Miesto, okres Trnava:, 6 z 17

Zadné vinohrady, Sedelec, Šivavec, Nad vidnarky, Vinohrady, Parná, Tabličky, Staré slanisko, Žobrák, Páldanské, Od Bíňoviec, Potôčky, Sedelce, Mokráž, Horné pole, Boričky, Horné Kapustnice, Repová lúka, Dolná dolina, Záhumnie, Horné vinohrady, Za humnami, Vinohrady, Za hájom, Na doline, Solírové, Nový majer, Veľký polán, Za starou hájovňou, Pri gróbskej hradskej, Panská záhrada, Deviatky, Pustáky, Zadné cerence, Od dubovského, Chríb, Cvik, Za humnami, Horné pole od Naháča, Dolné vinohrady, Lósiky, Sasková dolina, Pri dolnom háji, Lúčne pri háji, Trojrožka, Nad Greftami, Zadné pole, Medzi lúkami, Dolné pole od Naháča, Zemianske role, Lúčky, Rybníčky, Dolné pole, Horné Grefty, Horný háj, Dolný starý háj, Hoštacké, Druhé diely, Tretie diely od domoviny, Domovina od voderad

Miesto, okres Trnava:, 7 z 17

Homolka, Horné lúky, Štvrté diely od domoviny, Dolné Grefty, Pri háji a Zadky, Háj, Babí dol, Druhé diely niže výhona, Pod hradskou, Tretie diely, Druhé diely od domoviny, Od Trstína, Za páldanskou cestou, Pod hájom, Druhé diely od čatajského, Horná dolina, Hoštacká hôrka, Za Beňovou horou, Predné záhumenice, Pod Hrubými skalami, Obora, Nad Mariášom, Horná Blava, Pod rovnou, Pod zlámanou horou, Za Blavou, Červíčka, Domovina od hája, Vrchné pole, Na lúkach a Podolky, Pri kríži, Lachov, Pri Pavlovom jarku, Piešťa, Vištucký potok, Zlámaná hora, Štvrté diely niže výhona, Kostolná hôrka, Lazy, Nad Rehákovým jarkom, Pažitie, Hlavina, Grefty, Štvrté diely, Pod Piešťou, Beňova niva, Rovná, Juríčkova jama, Zámok, Včelín, Horné lúky, Rehákov jarok, Pod výškou, Pod oknami, Za lesom, Tretie diely niže výhona, Pri kohútovom jarku, Tŕstie, Pasienky pod hájom, Spúšť

Miesto, okres Trnava:, 8 z 17

Na lúčkach, Za Beňovou nivou, Školnícka hôrka, Zadné pole, Lúčna, Niže cesty od trnavskej baby, Banky, Peňažité, Siladické, Delený pasienok, Dlhé, Konča Skaliek, Panské predné, Horné pole, Úhory, Budnisko, Kopec, Role za dolinou, Zadné, Záhumenice, Pod strateným stokom, Prostredné, Veľké Brestovany, Dolné lúky, Horné lúky, Panské role, Niže mlyna nad zemianskou, Bachárka, Pod Mariášom, Záhumenice, Široké, Hlôžky, Od trnavského, Hrabník, Podblavok, Široká, Pri Gemešovom jarku, Pasienok, Lúčna, Predné pole, Kapustnice, Nádavky, Stredné pole, Dolné podolky, Polovičky, Nad trakovickou cestou, Dolina, Jancova hora, Holúbková, Zámostky, Lúky pri Bíňovciach, Prostredný vrch, Pažiť, Gašparová, Teplé, Vlčie jamy, Horná úvrať, Prostredné pole, Kopanice, Dolný breh

Miesto, okres Trnava:, 9 z 17

Úvrať majer, Okruhle jazero, Za Dudváhom, Dlhé pole, Poronda za Váhom, Od jaslovského, Prvé pole, Pod Parkom, Horné pole, Za kanálom, Potlások, Farské a Pekovičová, Pažiť, Pod Bielou horou, Pri Ružindolskom chotári, Konopnice, Fančal, Jamy, Bachračka, Kulhanovské, Pred hornou lúkou, Pri lošonskom chotári, Maková, Druhé pole, Prachárska dolina, Za jarkom, Za vrchnú cestu, Celiny, Za záhradou, Dolné prostredné a horné pole, Vinohrádky, Kľuče, Mohyly, Dolné lúky, Dlhé lúky, Lesná hora, Výhonové, Trianova dolina, Od kátlovského, Spodky, Vlčovské, Horná stávka, Rybník, Horné záhrady, Prostredné pole, Pri majeri, Predné nádavky, Horné lúky, Záhumenice, Za Kováčom, Uhlište, Vinohrady, Závrište, Od dvorníckeho chotára, Dolné pole, Šicové, Pod borom, Korytá a pálenica, Horné, Porichtárky

Miesto, okres Trnava:, 10 z 17

Háj, Osminy, Prostredné pole, Spodky, Lúky za Blavou, Vyšné linaje, Hradište, Kočvariny, Kopanice, Háje, Podcestie, Medzi mlyny, Rybníky, Židunky, Za plešivou, Vedľa kríža, Lósy, Hofierske, Štvrte, Niže mlyna, Zemianske, Vyše hrádze, Horné pole, Mlynský jarok, Niže mosta, Na kopci, Krížny dol, Horné pole, Trianová, Hradište, Štátne lesy, Dudváh, Kuzmova hora, Konopnice, Jágerské, Uhliská, Novosady, Šipoš, Horné diely, Veselá, Za humnami, Prídavky, Háje, Spodné lósy, Hrubá zem, Masárske, Štepnice, Predný háj, Kapustnice, Noviny za vinohradmi, Za Veselou, Uhliská, Panské, Čierna hora, Horný breh, Za hájom, Záhumenské, Kyslá hora, Lúky za mlynom, Lúčne

Miesto, okres Trnava:, 11 z 17

Babia hôrka, Zadné, Horné panské, Dolné lúky, Pod Čeklínom, Šajtle, Pri zbrodke, Pri cintoríne, Pod Brnošinami, Panské diely, Dolné pole, Šmolce, Kamenný vrch, Zadky, Obora a Čeklín, Dolné lúky za rybníkom, Záhumienky, Trianov vrch, Podbanské, Deviatky, Čeklín, Pri Hruškovom, Dlhé, Horná pažiť, Malé, Za hrádzami, Široké kráčiny, Horné vrbiny, Všivavý potôčik a pálenica, Peňažité, Dlhé, Hučadlá, Skalky, Pažiť za kostolom, Lose, Horné záhrady, Cangor, Rúbanice, Nízke, Gerha, Močidlany, Hruškové, Horné lúky, Kriačiny, Od bučanského, Dolné pole, Reginy, Horná Poronda, Dolné záhrady, Lúčne pole, Záholdošské, Hruščova, Lipina, Od strednianskeho, Cejtach a Molpir, Farské, Polodomnice, Panský les, Vinohrady, Vaniga

Miesto, okres Trnava:, 12 z 17

Farárske, Kopanice pod vinohradmi, Berek, Trávnice a Černík, Pod Lauz re, Pri malom kopci, Za dedinou, Vrbovec, Jalšina, Horné pole, Dolný Háj, Zahájske, Cigle, Malý mačací zámok, Od novej lúky, Žomberky, Obora, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Háj, Za ďžbankárskou dolinou, Nad kaplnkou, Nad Zámkom, Kratina, Vrchy, Hradište, Kaluže, Za Kráľovou, Skalky a Jancova hora, Lesný hon, Mačadyovo, Za potokom, Prílohy, Horné pole, Nové hory, Pod Klinecbergom, Pod Skalou, Horné Lahanské, Ozubík, Medzi rybníkom, Šarkan, Strednianske, Regalina, Dolné diely, Rakyta, Zemianske, Lauzáre, Zungov, Podlužie, Od Vrbovca, Dubníky, Háj, Piate rady, Hrabníky a rovné pole, Nové lúky, Za hájom, Dolné Lúky, Pleva, Háje od Majcichova, Stredné pole, Osminy

Miesto, okres Trnava:, 13 z 17

Horné Lúky, Od bolerázskeho, Lúky, Barina, Veľký mačací zámok, Horné pole, Zahájske diely, Lúhy, Dolné pole, Dolné diely, Hrnčiarky, Lúky, Hrubý Barvínek, Richtárske, Horné diely, Medzi lúkami, Dolné brehy, Zadola od dubovského, Dubník, Vinohrady, Makové lúky, Nedár, Horný berek, Urbárske diely, Dielce, Spodné Losy, Nad Rakytím, Zemianske Šúrovce, Medzi cestami, Prvé pole, Dudváh, Lukáb, Horné Lahenské, Jarčie, Kuriálsky diel, Pri vinohradoch, Dolné polia, Zadné Podolky, Kúty, Za Nedárske, Zadné, Vakše, Prostredné pole, Kapustnica, Fertále, Zápotočie, Pasienok, Zľaby, Záhumenice, Háje od cesty, Dolné diely, Prostredné pole, Rajná, Za hájom, Kamenisté, Poronda medzi Váhom, Hruškové, Obecný les, Lósy, Predné pole

Miesto, okres Trnava:, 14 z 17

Od gestského, Vyše linaje, Dolný Kraj, Močiare, Štátny les, Pri hloží, Žľab, Rakyta, Do Vrbovca, Horné pole od chtelnického, Od medzí, Na lúčkach, Pavlín, Pasienky, Dolné lúky, Diely, Mlynské, Za humnami, Háj za Váhom, Borody, Pod zámkom, Kút za potokom, Pod chodníkom, Rybník, Domanov kút, Kuriálne, Panské pole, Zámok, Brezina, Klčoviny-mladý háj, Pustáky, Dolinov húšť, Pri trnavskej ceste, Prieky, Pod Chripcom, Nemečianka, Niže sviatočnej, Kútiky, Vinohrady, Pri čiernej studni, Prostredné pole, Planý vrch, Úzke, Vrbiny, Jozefháza pagoň, Klokočovina, Dolné pole, Za Váhom, Tehelňa, Mliniskov vrch, Čierna barina, Vlčkovský háj, Nad kráľovu dráhu, Pri prepadlých zvonoch, Húšťare, Mihalinová, Veľká pažiť, Kábel kút, Lazinov vrch, Panské vonkajšie pozemky

Miesto, okres Trnava:, 15 z 17

Pažiť za rybníkom, Šarkanské, Dolné pole, Záhrady, Druhé pole, Pred mostami, Pri šelpickom chotári, Holý vrch, Paseka, Raková, Diely pod hájom, Horné pole, Lósy, Kozarova, Pri háji, Delený pasienok, Za rybníkom, Chripec, Pod lístie, Vrchné vinohrady, Panský pozemok, Záhradi pri Klanaku, Brezinky, Losky, Nad humnami, Obecná hora, Vinohrady na suchej stráni, Políčko, Pod Rakytkou, Príhony a Mašíková, Panské zeme, Rúbanica, Za záhradami, Lom, Mikulčická kopanica, Obecná hora, Za suchým potokom, Pod vinohrady, Bíňovské lúky - Trnávky, Za výmoľom, Na záhradkách, Prekážka pagoň, Široké, Horné a dolné lúky, Riedky háj, Pod skalami, Vinohrady, Nad uličkou, Paseka hlboká dolina, Diely od abrahámskeho, Horné lúčky, Horné diely, Za Lúskom, Horné Blavské, Gajdárová, Pod chodníkom, Za pažiťou, Panské, Jelení vrch, Rybník

Miesto, okres Trnava:, 16 z 17

Dolné pole, Prostredné pole, Horné tále, Solisko, Záhradky, Pučavka a Dúbrava, Trnávka, Diely za rybníkom, Rosuchov, Za vinohradmi, Podvorné za rybníkom, Skaly, Šestiny, Uhliská, Dolné diely, Kanichovská kopanica, Lahenské, Vinohrady, Gidra, Grefty, Dolné grefty, Huppgraben, Šachor, Za humnami, Trnkov vrch, Staré pasienky, Košiar, Legatné diely, Bíňovské lúky - Šibenice, Doliny a Mutre, Podvorné pod vinohrady, Pod Ostrým vrchom, Pod kapustnicami, Nové pole, Horné pole, Za kláštorom, Lúčky, Pri stodole, Plešiny, Novinky, Tretie pole, Dolné lúčky, Prielohy, Podholce, Farské, Horské diely, Vrbovec, Galetky, Vrchy, Hlboká dolina, Vyše dediny, Zadné pole, Kapustnice, Zábrezina, Prostredné pole, Pasienky za humnami, Pod hôrkami, Olšový kruh, Stávky, Za lúčkami

Miesto, okres Trnava:, 17 z 17

Za starým hájom, Dolné pole, Rovnice, Pod obecnou horou, Spodné vinohrady, Do jarku, Za Dudváhom, Zákluka, Nádašík, Prostredné pole, Tmava, Koryto, Horné diely, Za Bolerázom, Kočišské, Lúky, Malý háj, Nad starou fabrikou, Trniny, Šarlotské, Chudobinské role, Hostázske, Hrubé lúky, Dolné pole, Rúbanice, Lipie, Holec, Obecná lúka, Dolina, Vrchy, Pri doline, Jozefské, Rakyti, Pod Močidlovým vrchom, Diely medzi vodami, Bažantnica, Zákostolské, Panské, Cerová, Hrušťov

miesto inde

Dolné Orešany (76x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Smolenice (59x), Trnava (58x), Naháč (56x), Trstín (52x), Boleráz (50x), Dechtice (48x), Krupá (47x), Cífer (43x), Dlhá (42x), Horné Orešany (39x), Dolná Krupá (39x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Bučany (33x), Majcichov (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (28x), Kátlovce (24x), Špačince (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x), Buková (20x), Hrnčiarovce (20x), Voderady (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Šúrovce
miesto v Dobrá Voda

Podobné, okres Trnava:

1487x turistika, 1162x miesto, 98x orientačný bod, 89x strom, 35x poľovnícky posed, 25x turistické informácie, 18x prístrešok, altánok, 15x vodárenská veža, 11x atrakcia, 10x chranený strom, 7x komín, 6x orientačná mapa, 5x ohnisko, 2x miesto na piknik, 2x horáreň, 1x studňa, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trnava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trnava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.