Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trnava:, 1 z 17

Gazare, Zadné červené, Hoferské, Vršová a Včelín, Kopanice, Hoblíkove záhrady, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Pod Jahodníkom, Seklina, Krátka hora, Zadné nádavky, Dolné záhumenice, Lúky, Slaništa, Trnavské vrchy, Rybník, Dolné pole, Dolný mlyn, Pri mlyne, Záhumenice, Kapustniská, Biháre, Varov Šúr, Vidnarky, Panský les, Za osadou, Lúky za humnami, Za mlynom, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Kaplnská, Dolná dolinka, Pri majeri, Tarnok, Konopnice, Lúky nad dedinou, Od dolinky za štrekou, Rybník, Niže osady, Palaj, Paseky, Záhumenice, Dolné lúky, Kňazova lúka, Nivky, Záplotie, Dolné záhrady, Konopnice, Kapustnica, Háje, Horné lúky, Dolný pasienok, Dolinky, Vrbové diely, Blavička, Kapustnice, Horné diely, Prielohy, Pučavky

Miesto, okres Trnava:, 2 z 17

majer Prekážka, Pri kostole, Rybník, Pod hájom, Na lúkach a Podolky, Modranská, Krupská, Staré podgerské, Tálinek, Pri barine, Babí idol, Pažiť, Panské pred železnicou, Staré záhrady, Dlhé pole, Pri orieškovej ceste, Pri doline, Zadné pole, Syslové, Panské za železnicou, Dolné pole, Zemianske, Paladajské, Prídavky, Krátke lúky, Zábarinské, Panské, Panské table, Predné pole, Háj, Želiarske, Úzke, Doliny, Záblavské, Pri čerešienkovej ceste, Horné pole, Za Vinohradským, Sarlota, Kút, Dolné podolky, Flaky, Nové podgerské, Pri Dolnom mlyne, Háje, Mederie, Ostrá úboč, Pod úbočím, Horné lúky, Vinohrady a novosady, Zlatá hora, Obecné kúsky, Kamenica, Pomorová hora, Bajcarova dolina, Hulácka hora, Matejkova dolina, Pod úbočím, Myšia hora, Nová hora, Horné pole

Miesto, okres Trnava:, 3 z 17

Zahájske, Vinohrady nad Váhom, Šlompár, Nižná - Špačince, Dlhé rovné, Horné pole, Podvorné, Panské diely, Paradič, Grába, Za potočné, Pod hradskou, Úval, Dubovky, Senná lúka, Urbár od špačinského chotára, Zadné pole, Dvoly, Za Vinohradmi, Za kostolom - za dolinkou, Konča potočných, Linkové, Stará hora, Hájna pažiť, Novinky pri cintoríne, Urbár za Blavou, Široké pasienky, Hložník, Za kostolom, Parcely, Od kátlovského, Bohunice, Jaslovce, Krátke pole, Dolné pole, Krátke pasienky, Flaky, Vinohrady, Vŕšky, Za humnami - za dolinkou, Za humnami, Kopanice za Blavou, Lúky, Kopanice na bratislavskej strane, Dolné lúky, Kolovrátok, Od špačinského chotára, Kamenište, Cierna skala, Dolné podolky, Prostredné špígle, Za závodím, Za greftovou dolinou, Vrchné špígle, Háj, Stanovisko, Dubový vršok, Na kamennom jarku, Borová Hora, Búr

Miesto, okres Trnava:, 4 z 17

Horné Pole, Za múrom, Kamenné vráta, Rajda, Pasienky, Pod hájom, Predná mladá hora, Pri studienkach, Lošonská, Krížne, Krštenice, Čierna skala, Kubášova, Diely, Deravá skala, Javorinka, Františkova, Hrabovec, Grefty, Malá kamenná dolina, Vrchná mladá hora, Od humen po Zvolen, Od Zvolena po chot r, Ohrada, Zvolen, Stará hora, Chríby, Pri stoku, Spodné špígle, Horné Podolky, Za hájom, Smoliarov háj, Za hájom, Konopnice, Za cestou, Pod ježovkou, Veľká Lúka, Šajby, Horné Šnajdáre, Niva háj, Medzi potokmi, Zadný háj, Trázniky, Pri cintoríne, Prostredné pole, Dolné pole, Šajcle, Veľký železník, Dolina, Krátke, Štátny les, Húšte, Maruša, Kapustnice, Sova, Sparištia, Vápenice, Pracháreň, Za humnami, Javorník, Za vŕškom, Kozy

Miesto, okres Trnava:, 5 z 17

Háj, Panské od šulekova, Podháje a húšte, Šišoritné, Štátny les, Panský les, Kúty, Ponky, Kukla, Pri mlynoch, Bohatá, Grefty, Ohlajty, Orešanské, Orešiansky náhon, Panský les, Hranová, Hrubý a malý železník, Biele stoky, Pod prandle, Horné lúky, Podháje, Kliny, Holý vrch, Klenová a Popočné, Habanské, Mladé hory, Smutná a Dolné Šnajdáre, Lajtny, Sparištia, Výsady, Pod roľami, Fisaky, Kýžnare, Žobrák, Ščelin, Štábonty, Flaky, Purbeky, Ramáre, Od dubovského, Žomberk, Hlávce, Rúbanice, Šibenice, Lúky, Šivavec, Pod hájom, Zadné vinohrady, Predné čerence, Letovec, Predné cerence, Pod barinou, Horny luh, Pojty, Brezina, Škovrančia dolina, Losiky, Konopnice, Staré slanisko

Miesto, okres Trnava:, 6 z 17

Špindrále, Dielce, Kopanice za vinohradmi, Za zábavou, Vinohrady, Bukovina, Sedelec, Konopnice, Parná, Dielce, Pri háji a Zadky, Nad vidnarky, Pustáky, Sedelce, Potôčky, Sasková dolina, Za starou hájovňou, Na doline, Dolné vinohrady, Nový majer, Deviatky, Cvik, Dolná dolina, Za humnami, Od Bíňoviec, Horné pole, Lósiky, Panská záhrada, Lúčne pri háji, Repová lúka, Záhumnie, Solírové, Veľký polán, Horné pole od Naháča, Horné Kapustnice, Za humnami, Mokráž, Chríb, Horné vinohrady, Zadné cerence, Od dubovského, Pri dolnom háji, Páldanské, Vinohrady, Boričky, Za hájom, Za Potúčkom, Tabličky, Homolka, Nad Greftami, Nad Rehákovým jarkom, Včelín, Pod Piešťou, Juríčkova jama, Druhé diely, Horné Grefty, Červíčka, Pasienok, Domovina od voderad, Horná Blava

Miesto, okres Trnava:, 7 z 17

Zámok, Od Trstína, Pod hájom, Rybníčky, Nádavky, Pri gróbskej hradskej, Pri Pavlovom jarku, Role za dolinou, Hoštacké, Pod oknami, Dolný starý háj, Pod Hrubými skalami, Horný háj, Obora, Horné lúky, Na lúčkach, Babí dol, Zemianske role, Tretie diely od domoviny, Zlámaná hora, Stredné pole, Veľké Brestovany, Druhé diely od čatajského, Trojrožka, Siladické, Za páldanskou cestou, Štvrté diely od domoviny, Lazy, Rovná, Pri kohútovom jarku, Hoštacká hôrka, Druhé diely niže výhona, Dolné lúky, Piešťa, Pod hradskou, Pod zlámanou horou, Lúčky, Pod rovnou, Lachov, Za Beňovou horou, Nad Mariášom, Dolné Grefty, Dolné pole, Háj, Medzi lúkami, Za lesom, Tretie diely, Kostolná hôrka, Za Blavou, Spúšť, Horná dolina, Tŕstie, Predné záhumenice, Rehákov jarok, Pod výškou, Hlavina, Dolné pole od Naháča, Delený pasienok, Horné lúky, Beňova niva

Miesto, okres Trnava:, 8 z 17

Predné pole, Druhé diely od domoviny, Vrchné pole, Široká, Horná úvrať, Úvrať majer, Židunky, Rúbanice, Holúbková, Horné záhrady, Všivavý potôčik a pálenica, Pod strateným stokom, Štvrté diely niže výhona, Prostredné pole, Šajtle, Záhumienky, Kľuče, Lúčne pole, Hruškové, Pod Čeklínom, Dlhé pole, Záhumenice, Rybníky, Niže mosta, Tretie diely niže výhona, Jancova hora, Pri Gemešovom jarku, Babia hôrka, Hrabník, Nad trakovickou cestou, Prvé pole, Korytá a pálenica, Obora a Čeklín, Pod Parkom, Lúky pri Bíňovciach, Močidlany, Kapustnice, Pažitie, Úhory, Horné lúky, Pri kríži, Pasienky pod hájom, Dolné lúky za rybníkom, Čierna hora, Gašparová, Mlynský jarok, Trianova dolina, Na kopci, Háje, Konča Skaliek, Závrište, Prachárska dolina, Dolné lúky, Grefty, Domovina od hája, Hradište, Fančal, Dudváh, Novosady, Od trnavského

Miesto, okres Trnava:, 9 z 17

Panské diely, Masárske, Pod Bielou horou, Kulhanovské, Maková, Polodomnice, Skalky, Horná stávka, Predné nádavky, Za humnami, Deviatky, Skaly nad Vyvieračkou, Pri Hruškovom, Štvrté diely, Dolné lúky, Peňažité, Porichtárky, Horné, Hlôžky, Vedľa kríža, Farské a Pekovičová, Hruščova, Prostredný vrch, Bachárka, Trianov vrch, Pri lošonskom chotári, Štátne lesy, Lipina, Mohyly, Banky, Podblavok, Dlhé lúky, Od strednianskeho, Háje, Cejtach a Molpir, Kamenný vrch, Čeklín, Kopec, Uhliská, Nízke, Za Beňovou nivou, Uhlište, Pod Mariášom, Vištucký potok, Panský les, Trianová, Lesná hora, Horné lúky, Za jarkom, Školnícka hôrka, Pred hornou lúkou, Pod Brnošinami, Budnisko, Za plešivou, Bachračka, Prostredné pole, Lúky za Blavou, Od kátlovského, Vlčovské, Osminy

Miesto, okres Trnava:, 10 z 17

Močiare, Zadné, Prostredné, Dolné lúky, Horné Lahenské, Od medzí, Háj, Medzi lúkami, Vrchy, Skalky a Jancova hora, Dolné diely, Hrubý Barvínek, Lúky za mlynom, Noviny za vinohradmi, Hrabníky a rovné pole, Kyslá hora, Lúčna, Od jaslovského, Hruškové, Richtárske, Horné záhrady, Pod zámkom, Horné Lahanské, Horný berek, Od Vrbovca, Reginy, Niže cesty od trnavskej baby, Pod Skalou, Kopanice, Rajná, Osminy, Farárske, Vinohrádky, Stredné pole, Pri hloží, Od bučanského, Pasienok, Kaluže, Obecný les, Horné pole, Do Vrbovca, Spodky, Od novej lúky, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Za záhradou, Kočvariny, Trávnice a Černík, Makové lúky, Uhliská, Pažiť, Za kanálom, Štvrte, Horné diely, Peňažité, Prostredné pole, Hradište, Fertále, Šmolce, Hrnčiarky, Za hrádzami

Miesto, okres Trnava:, 11 z 17

Kamenisté, Panské predné, Pri malom kopci, Panské, Vinohrady, Hofierske, Hradište, Horné diely, Domanov kút, Zľaby, Hrubá zem, Lesný hon, Strednianske, Štátny les, Kapustnice, Horný breh, Prílohy, Veľký mačací zámok, Zadné pole, Medzi cestami, Horné pole, Za potokom, Prostredné pole, Na lúčkach, Za dedinou, Dlhé, Lúčna, Záhumenské, Za hájom, Mlynské, Široké, Ozubík, Predné pole, Polovičky, Dolný breh, Niže mlyna nad zemianskou, Dolné záhrady, Vrbovec, Vakše, Nové hory, Malý mačací zámok, Od gestského, Jalšina, Dielce, Dubník, Piate rady, Záhumenice, Zadné, Kuriálsky diel, Lukáb, Celiny, Teplé, Obora, Krížny dol, Pod chodníkom, Zadné, Kuzmova hora, Gerha, Dolné pole, Kuriálne

Miesto, okres Trnava:, 12 z 17

Šipoš, Kapustnica, Panské role, Pod Klinecbergom, Pri vinohradoch, Horné lúky, Zadky, Kratina, Rakyta, Pri majeri, Prostredné pole, Zadola od dubovského, Dolné pole, Dolné prostredné a horné pole, Diely, Pod borom, Žľab, Horná pažiť, Diely od abrahámskeho, Háj, Za Váhom, Pod hôrkami, Za humnami, Borody, Dolné pole, Regalina, Delený pasienok, Jarčie, Od dvorníckeho chotára, Panský pozemok, Vyšné linaje, Za vrchnú cestu, Doliny a Mutre, Nad Zámkom, Kapustnice, Pod Rakytkou, Gidra, Zápotočie, Pri zbrodke, Za Dudváhom, Výhonové, Dolné diely, Horné panské, Dolný Kraj, Lúky, Nové lúky, Vinohrady, Niže mlyna, Pažiť, Podcestie, Záhumenice, Lose, Diely za rybníkom, Spodné lósy, Horné vrbiny, Dlhé, Široké kráčiny, Lúhy, Horné pole, Kúty

Miesto, okres Trnava:, 13 z 17

Horné pole, Jágerské, Háje od Majcichova, Malé, Rybník, Prídavky, Druhé pole, Spodky, Háje od cesty, Horné pole, Veselá, Šarkan, Mačadyovo, Za Veselou, Horné pole, Dolné diely, Horné pole, Barina, Lahenské, Horné Lúky, Pleva, Vyše hrádze, Hučadlá, Urbárske diely, Jamy, Príhony a Mašíková, Dolný Háj, Pasienky, Lósy, Šachor, Farské, Záhumenice, Pažiť za kostolom, Predný háj, Medzi mlyny, Kriačiny, Podlužie, Šicové, Horné Blavské, Vinohrady, Vinohrady, Pred mostami, Žomberky, Vlčie jamy, Vaniga, Pavlín, Koryto, Rybník, Za Dudváhom, Dolné pole, Kopanice, Panské vonkajšie pozemky, Horné pole od chtelnického, Zemianske, Horná Poronda, Zahájske diely, Vrbovec, Rakyta, Kút za potokom, Zemianske

Miesto, okres Trnava:, 14 z 17

Dlhé, Konopnice, Za Kováčom, Horské diely, Lauzáre, Diely pod hájom, Za vinohradmi, Lósy, Dolné Lúky, Za hájom, Pod Lauz re, Okruhle jazero, Štepnice, Niže sviatočnej, Horné a dolné lúky, Za ďžbankárskou dolinou, Zámostky, Konopnice, Cigle, Poronda za Váhom, Pažiť za rybníkom, Podbanské, Pri Ružindolskom chotári, Dolné brehy, Lúčne, Cangor, Dolina, Kopanice pod vinohradmi, Záholdošské, Nad Rakytím, Pri cintoríne, Horné pole, Potlások, Plešiny, Kamenný mlyn, Za hájom, Bíňovské lúky - Trnávky, Pažiť za kostolom, Dolné Panské, Gajdárová, Pod Ostrým vrchom, Diely medzi vodami, Druhé pole, Vinohrady, Chripec, Trnávka, Nemečianka, Za lúčkami, Losky, Dolné pole, Háj za Váhom, Holý vrch, Raková, Prostredné pole, Kočišské, Pod Chripcom, Pri háji, Horné diely, Klokočovina, Záhradky

Miesto, okres Trnava:, 15 z 17

Pred železnicou, Prvé pole, Pod obecnou horou, Rosuchov, Dolné pole, Dolné pole, Dolné polia, Spodné Losy, Uhliská, Čierna barina, Rybník, Na záhradkách, Vinohrady, Dolné pole, Za rybníkom, Zungov, Dolina, Za Lúskom, Pri trnavskej ceste, Dolinov húšť, Grefty, Za výmoľom, Obecná hora, Kozarova, Staré pasienky, Pustáky, Pučavka a Dúbrava, Bíňovské lúky - Šibenice, Rúbanica, Za Nedárske, Rybník, Paseka, Od bolerázskeho, Háj, Dolné pole, Šarkanské, Stávky, Dubníky, Galetky, Políčko, Kanichovská kopanica, Obecná hora, Huppgraben, Berek, Brezinky, Roličky k Vlčkovciam, Skaly, Zemianske Šúrovce, Horné lúčky, Panské, Horné pole, Dolné lúčky, Pri stodole, Zámok, Nad kaplnkou, Dolné diely, Klčoviny-mladý háj, Lazinov vrch, Jelení vrch, Nedár

Miesto, okres Trnava:, 16 z 17

Krížne, Pod Panským, Spodky, Nad starou fabrikou, Kráľova, Zadné Podolky, Za dolinou, Mikulčická kopanica, Diely, Legatné diely, Vrchy, Zahájske, Pasienky za humnami, Mliniskov vrch, Nádašík, Prekážka pagoň, Jozefháza pagoň, Pod kapustnicami, Novinky, Vinohrady, Orešianska, Tehelňa, Lom, Dudváh, Veľká pažiť, Rakyti, Paseka hlboká dolina, Za humnami, Nad Kamenným mlynom, Parná, Za záhradami, Lúčky, Košiar, Prostredné pole, Trnkov vrch, Kábel kút, Pod skalami, Nad Kopánkou, Pri čiernej studni, Hlboká dolina, Pri šelpickom chotári, Podvorné pod vinohrady, Rigov vrch, Prostredné pole, Pri prepadlých zvonoch, Vlčkovský háj, Tretie pole, Vrbiny, Medzi cestami, Podvorné za rybníkom, Dolné grefty, Planý vrch, Panské zeme, Trnávka, Panské, Za cestou-dolné pole, Záhradi pri Klanaku, Za Kráľovou, Lúky, Solisko

Miesto, okres Trnava:, 17 z 17

Vyše linaje, Olšový kruh, Šestiny, Medzi rybníkom, Poronda medzi Váhom, Zadné pole, Tmava, Zákluka, Za pažiťou, Prielohy, Horné tále, Záhumenice, Vrchy, Oravné, Pasienky, Panské pole, Pri zámku, Nad kostolom, Za dolinou, Horné pole, Šarlotské, Široké, Chudobinské role, Podholce, Solárka, Vrchy, Malý háj, Nové pole, Nad obecnou lúkou, Záhrady, Pod vinohrady, Jozefské, Pri ružindolskej ceste, Stará hora, Chudobinské role, Kopecké, Na škrobičkách, Bukovské kopanice, Za Dolinou, Holec

miesto inde

Dolné Orešany (76x), Dobrá Voda (63x), Šúrovce (62x), Smolenice (59x), Trnava (58x), Naháč (56x), Trstín (52x), Boleráz (50x), Dechtice (48x), Krupá (47x), Cífer (43x), Dlhá (42x), Horné Orešany (39x), Dolná Krupá (39x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Bučany (33x), Majcichov (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (28x), Kátlovce (24x), Špačince (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x), Buková (20x), Hrnčiarovce (20x), Voderady (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Dobrá Voda
miesto v Šúrovce

Podobné, okres Trnava:

1546x turistika, 1164x miesto, 119x orientačný bod, 82x strom, 70x poľovnícky posed, 28x prístrešok, altánok, 26x turistické informácie, 16x vodárenská veža, 10x chranený strom, 7x komín, 6x ohnisko, 6x orientačná mapa, 6x atrakcia, 2x miesto na piknik, 2x horáreň, 1x studňa, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trnava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-trnava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.