Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza 893 kusov miesto.

miesto inde

Dolné Orešany (77x), Dobrá Voda (68x), Šúrovce (62x), Smolenice (60x), Trnava (58x), Naháč (55x), Trstín (49x), Krupá (48x), Boleráz (47x), Dechtice (45x), Cífer (44x), Horné Orešany (42x), Dlhá (41x), Lošonec (40x), Jaslovské Bohunice (38x), Dolná Krupá (38x), Suchá nad Parnou (36x), Majcichov (34x), Bučany (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (27x), Špačince (23x), Kátlovce (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Buková (20x), Voderady (20x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x)

Miesto, okres Trnava:, 1 z 15

Urbár od špačinského chotára, Pri stoku, Dolné lúky, Horné lúky, Spodky, Kopanice, Dolná pažiť, Záhumenice, Krátke lúky, Kopanice, Pasienky za humnami, Obrpereky, Dolina, Nidlová, Od Vrbovca, Pri svätej studienke, Úzke, Havrania skala, Panské pred železnicou, Cisterna, Horná Poronda, Predná mladá hora, Zábrezina, Smutná a Dolné Šnajdáre, Zadné pole, Hruščova, Diely od abrahámskeho, Dolné lúky, Za humnami, Grefty, Grába, Rakyta, Rehákov jarok, Všivavý vŕšok, Horné vrbiny, Pod Chripcom, Výhonové, Za humnami, Pažiť, Rybníčky, Za výmoľom, Vlčie jamy, Školnícka hôrka, Borovské, Za suchým potokom, Horné pole, Boričky, Zemianske, Zábrezy, Pod barinou, Zadné nádavky, Olšový kruh, Pri vinohradoch, Uhlište, Niže sviatočnej, Dolné záhumenice, Solárka, Dolný mlyn, Horné diely, Gerha

Miesto, okres Trnava:, 2 z 15

Pracháreň, Nedár, Hony, Medzi mostami, Lósiky, Kapustnica, Horné diely, Parcely, Hoferské, Kočvariny, Polodomnice, Kapustnice, Horné pole, Flaky, Juhovýchodná bašta predhradia, Horné pole od Naháča, Pod oknami, Čierna barina, Za kostolom, Zadné, Obecná hora, Mitrpereky, Dolné pole za Blavou, Od jaslovského, Od medzí, Tehelňa, Tôňa, Príhony a Mašíková, Dolná dolinka, Panské zeme, Homolka, Kliny, Modranská, Za Bolerázom, Horné Lúky, Lipky, Kolárovo, Nad Zámkom, Borová Hora, Spodné lósy, Vinohrady, Fisaky, Rybník, Tŕstie, Lauzáre, Jágerské, Prostredné pole, Od trnavského, Diely, Pažiť, Dolné pole, Lósy, Spodné špígle, Klčoviny-mladý háj, Diele za vodou, Veľký mačací zámok, Na brehoch, Peňažité, Podlužie, Od dubovského

Miesto, okres Trnava:, 3 z 15

Zadné pole, Cejtach a Molpir, Deviatky, Široké pasienky, Zámok, Lósy, Pri Františkovi, Za múrom, Prostredné pole, Biháre, Palaj, Horné vinohrady, Grefty, Holec, Vyše linaje, Pučavka a Dúbrava, Predné pole, Habanské, Horné grefty, Hájna pažiť, Hlávce, Dolné Panské, Trnavka, Pri cintoríne, Za dedinou, Podháje, Háj, Dlhé, Dolinky, Zadné pole, Stráne, Slaništa, Pri háji a Zadky, Panský les, Paseky, Záhrady, Panské pole, Dubníky, Za Blavou, Za mlynom, Dolné pole, Nižná - Špačince, Spodky, Vrbové diely, Orešianske, Dolný Kraj, Zadné Podolky, Záhumnie, Pod chodníkom, Lúky za mlynom, Konopnice, Nad Greftami, Háje, Štábonty, Háje, Ramáre, Prostredné pole, Panský les, Za Kováčom, Poronda za Váhom

Miesto, okres Trnava:, 4 z 15

Pod zlámanou horou, Pri mlyne, Od bučanského, Močidlany, Doliny a Mutre, Potlások, Starý háj, Nádavky, Nad starou fabrikou, Predný háj, Mokráž, Veľký polán, Letovec, Predné nádavky, Dolný Háj, Paladajské, Žomberky, Pojty, Hoštacká hôrka, Zadné diely, Rovná, Kút za potokom, Kúty, Stávky, Seklina, Pod Bielou horou, Dolné diely, Okruhle jazero, Spúšť, Vedľa kríža, Rovnice, Lose, Pod zámkom, Od kátlovského, Pažiť za kostolom, Lesný hon, Za kanálom, Políčko, Kapustnica, Babí idol, Dolné záhrady, Kapustnice za vodou, Kľuče, Dolné pole, Zemianske, Vinohrádky, Pri zelenečskej ceste, Lazinov vrch, Krížne, Horné pole, Pod výškou, Trnavský cukrovar, Lúky pri Bíňovciach, Vinohrady, Lúky, Galetky, Za Nedárske, Kúty, Nad Rehákovým jarkom, Ščelin

Miesto, okres Trnava:, 5 z 15

Diely za rybníkom, Šťastná pirta, Dolné polia, Zámok, Dolná dolina, Za osadou, Prostredné pole, Široká, Staré podgerské, Prostredné pole, Lipie, Rybník, Dolné pole, Dubovky, Prostredné pole, Hajná hora, Hradište, Pri Gemešovom jarku, Kýžnare, Pri šelpickom chotári, Svätý Ján, Rakyti, Od dvorníckeho chotára, Húšťare, Rybníky, Vápenice, Prielohy, Kopanice pod vinohradmi, Od Trstína, Sedelec, Dolné pole, Pod hájom, Barina, Pučavky, Od bolerázskeho, Predné záhumenice, Grefty, Horné tále, Lúky, Dolné háje, Zákostolské, Pavlín, Dolné pole, Od špačinského chotára, Za závodím, Močiare, Podvorné, Zápotočie, Pažiť za rybníkom, Kratina, Dolné pole, Dolné pole, Dielce, Záholdošské, Farské a Pekovičová, Dolina, Horné pole, Spodné vinohrady, Záhumenice, Prosnice

Miesto, okres Trnava:, 6 z 15

Predné pole, Pri majeri, Lósy, Kamenné mlieko, Pri kríži, Konopnice, Pri Račej ceste a pri kríži, Dolné diely, Kopanice, Masárske, Dolné záhrady, Vinohrady, Kapustnice, Tretie pole, Hradište, Zadné červené, Jalšina, Pod hôrkami, Role pri Františku, Pod lístie, Lúhy, Zlámaná hora, Porichtárky, Zahájske, Pod Močidlovým vrchom, Nad humnami, Kopanice na bratislavskej strane, Za humnami - od mlyna, Za humnami, Škovrančia dolina, Úzke, Za hájom, Nové podgerské, Kruhy, Lúky, Horné pole, Tálinek, Hladná, Predné cerence, Za kostolom - za dolinkou, Pod borom, Veľká pažiť, Zemianske Šúrovce, Polámané, Za cestou-horné pole, Siladické, Hrnčiarky, Pod Piešťou, Šajcle, Kútiky, Háj, Nové hory, Nádašík, Horské diely, Juríčkova jama, Od dubovského, Fertále, Pri háji, Za potočné, Pri mlyne

Miesto, okres Trnava:, 7 z 15

Pri doline, Zemianske, Konopnice, Riedky háj, Prachárska dolina, Za vinohradmi, Hofierske, Medzi cestami, Dolné lúky, Staré pasienky, Diely, Rúbanice, Brezina, Kopanice za Blavou, Plešivica, Krátke pasienky, Dolné podolky, Pri lošonskom chotári, Pasienok, Horné lúky, Trnkov vrch, Šivavec, Malé, Lúky, Nové pole, Hostázske, Grefty, Pod Hrubými skalami, Kozarova, Za humnami - za dolinkou, Kočišské, Za greftovou dolinou, Konča Skaliek, Konopnice za mostom, Záhumenské, Konopnice, Vidnarky, Dielce, Zadné Šišoritné, Šibenice, Flaky, Za humnami, Zadné vinohrady, Celiny, Berek, Želiarske, Role za mostom, Predné Šišoretné, Horné pole, Dráhy a lúky, Rúbanice, Trnavské vrchy, Krátke pole, Hrabník, Vyše dediny, Pri hloží, Diely, Dolné pole, Pri trnavskej ceste, Pri jamách

Miesto, okres Trnava:, 8 z 15

Panské vonkajšie pozemky, Kopanice za vinohradmi, Sasková dolina, Za ďžbankárskou dolinou, Lesná hora, Hlôžky, Dlhé pole, Zungov, Maková, Vrchy, Záhumenice, Pod vinohradami, Nad uličkou, Vyšné linaje, Stará hora, Za Vinohradmi, Medvedie, Piešťa, Vinohrady, Dolný starý háj, Záhumenice, Háj, Široké kráčiny, Háje, Horné pole, Špindrále, Niže mlyna nad zemianskou, Lósy nad vinohradmi, Konča potočných, Rajda, Niže mosta, Helma, Komárovo, Horné panské, Pasienky, Mohyly, Šnajbasy, Háj, Štátny les, Diely medzi vodami, Búr, Novinky, Úvrať majer, Kábel kút, Na lúčkach, Pod roľami, Žľaby, Horné pole, Dolné Lúky, Panská záhrada, Kamenisté, Senná lúka, Horné lúky, K rybníku, Lúky za Blavou, Syslové, Deviatky, Húšte, Horny luh, Medzi rybníkom

Miesto, okres Trnava:, 9 z 15

Skaly nad Vyvieračkou, Hučadlá, Ponky, Pod chodníkom, Novinky pri cintoríne, Potôčky, Roličky k Vlčkovciam, Brandle, Panský les, Horné pole, Margitin dvor, Bachárka, Hranová, Hrubá zem, Spodné Losy, Za humnami, Pri rybníku, Medzi potokmi, Dolné pole, Dolné diely, Pri stanovisku, Niže cesty od trnavskej baby, Horné záhrady, Babí dol, Horné diely, Za humnami, Panské table, Poronda medzi Váhom, Prídavky, Chríby, Panské diely, Rybník, Od novej lúky, Široké, Od železnice, Východný palác, Horné Šnajdáre, Horná úvrať, Vinohrady na suchej stráni, Horné záhrady, Vinohrady, Pri orieškovej ceste, Kaplnská, Pod hájom, Horné diely, Nad kaplnkou, Železník, Pažiť, Mlynský jarok, Cangor, Za vrchnú cestu, Pri zbrodke, Háj, Kňazova lúka, Zákluka, Vyše hrádze, Role za dolinou, Zahájske diely, Vlčkovský háj, Malý mačací zámok

Miesto, okres Trnava:, 10 z 15

Sihoť, Nad vidnarky, Hruškové, Bíňovské lúky - Trnávky, Banky, Kostolná hôrka, Bolmut, Pri mlynoch, Delený pasienok, Zľaby, Háj, Diele za červenou stodolou, Pod strateným stokom, Lúčne pole za vodou, Pri Pavlovom jarku, Horné Pole, Vinohrady, Dolné pole, Prekážka pagoň, Vydatá, Záhumienky, Breziny, Cvik, Kriačiny, Horná dolina, Lúčky, Dolné diely, Pod Lauz re, Pod rovnou, Lajtny, Staré slanisko, Žomberk, Šajtle, Šicové, Kút, Mníšske, Ohlajty, Niva háj, Parcely od cíferského, Za hájom, Konopnice, Vrchy, Krátke, Štepnice, Vinohrady, Rybník, Pri kohútovom jarku, Pod prandle, Juhozápadná bašta predhradia, Za hradbami, Ružové pole, Zadné pole, Dolné lúky, Hoštacké, Za cestou-dolné pole, Horné, Vinohrady, Blavička, Háj za Váhom, Za Lúskom

Miesto, okres Trnava:, 11 z 15

Pasienky, Do Vrbovca, Nemečianka, Lachov, Noviny za vinohradmi, Mladé hory, Pri čerešienkovej ceste, Dudváh, Na Sládkovskej, Nad Rakytím, Hájik, Panský les, Dudváh, Podvorné, Rybník, Za hájom, Kapustnice, Pažiť za kostolom, Pri barine, Horné Markovo, Farské, Horné a dolné lúky, Urbár za Blavou, Vrchné špígle, Medzi Blavami, Nad kráľovu dráhu, Cerová, Dudváh, Za Vinohradským, Dolné Grefty, Horné pole, Nad obecnou lúkou, Za Dolinou, Vinohrady, Horný háj, Lúky, Lúčky, Horné pole, Dolné pole, Štvrte, Za humnami, Dolný pasienok, Horné pole, Oravné, Staré záhrady, Spodky, Sparištia, Stanovisko, Rybníky Parina, Podbanské, Nivky, Jozefháza pagoň, Za dolinou, Flaky, Kozarová, Losky, Niže osady, Panské, Matildin dvor, Kopanice

Miesto, okres Trnava:, 12 z 15

Vydelená, Dolné Markovo, Od gestského, Záhumenice, Pasienok, Za lesom, Jozefské, Trázniky, Gazare, Orešanské, Horná pažiť, Za Beňovou nivou, Pod hájom, Bláznivé, Za humnami, Pod hradskou, Vršová a Včelín, Žobrák, Panské za železnicou, Horné pole od chtelnického, Bohatá, Purbeky, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Zábarinské, Pri ružindolskej ceste, Panské pole, Horné lúky, Urbárske diely, Kráľova, Podcestie, Vlčovské, Prídavky, Pod vinohrady, Zahájske, Šarkanské, Peterské nivy, Pod hájom, Pod Mariášom, Pri Ružindolskom chotári, Soviná, Panské, Vrchná mladá hora, Niže mlyna, Za Dudváhom, Druhé pole, Pri cintoríne, Včelín, Dolné lúky, Kozy, Hoblíkove záhrady, Trávnice a Černík, Šarlotské, Zadola od dubovského, Postredné pole, Východná veža, Dielce, Za zábavou, Solírové, Zákľuky, Holý vrch

Miesto, okres Trnava:, 13 z 15

Druhé pole, Predné čerence, Osminy, Dolinky, Dlhé, Pri doline, Lúčna, Krížne, Dolina, Dolné pole, Bíňovské lúky - Šibenice, Chríb, Kamenný mlyn, Pod kostolom, Nízke, Horné pole, Výsady, majer Prekážka, Stredné Šišoretné, Za kláštorom, Horné lúky, Za Kráľovou, Prieky, Medzi cestami, Prílohy, Za záhradou, Dlhé lúky, Brezina, Dolné vinohrady, Nad Kopánkou, Stredné lúky, Pri dolnom háji, Predná Kýčera, Za Boleházom, Repová lúka, Pri Dolnom mlyne, Záplotie, Zadné cerence, Za Beňovou horou, Pri Parnej, Holý vrch, Bukovské kopanice, Lúčne pri háji, Za kostolom, Na lúkach a Podolky, Kulhanovské, Štátne lesy, Pod Rakytkou, Dolné grefty, Od Bíňoviec, Horné pole, Diely za červenou stodolou, Diely za vodou, Guľkové, Pod Jahodníkom, Bučavka a Dúbrava, Šmolce, Štátny les, Za dolinou, Záhumenice

Miesto, okres Trnava:, 14 z 15

Dolné pole, Rúbanice, Doľanský kút, Obecné kúsky, Pri kostole, Zadná Kýčera, Horné Kapustnice, Dolné diely, Horné Grefty, Veľké Brestovany, Vinohrady, Lúky nad dedinou, Veselá, Budnisko, Medzi mlyny, Sedelce, Vinohrady a novosady, Od dolinky za štrekou, Zadný háj, Lúčne pole, Lazy, Záhumenice, Nové lúky, Dolné prostredné a horné pole, Zemianske role, Hanzlmáz, Do jarku, Panský pozemok, Konopnice, Záblavské, Horné Podolky, Parcely od novianskeho, Pri Hruškovom, Farárske, Orešianska, Krížny dol, Rovnica, Šachor, Panské, Horné diely, Losiky, Rybník, Štátny les, Za krížnou cestou, Sasková, Na doline, Obora, Západná veža, Kapustniská, Nad trakovickou cestou, Lúky, Prvé pole, Zámostky, Dolné lúky, Nad Mariášom, Lúky za humnami, Podblavok, Lúčne pole za mostom, Medzi lúkami, Obecný les

Miesto, okres Trnava:, 15 z 15

Doľanské, Za starou hájovňou, Háje, Vrbiny, Vrchy, Biele stoky, Dolné pole od Naháča, Horné lúky, Maruša, Dolné podolky, Šajby, Pustáky, Horné lúky, Konská hlava, Lúčna, Kapustnice, Doliny, Úhory, Za hájom, Pred železnicou, Jaslovce, Stredné pole, Prielohy, Pri suchovskej ceste, Závrište, Makové lúky, Varov Šúr, Dolné pole, Za potokom, Chripec, Krupská, Sarlota, Kapustnice, Osminy, Nový majer, Podháje a húšte, Horné Blavské, Linkové, Za Veselou, Háj, Prostredné špígle, Záhradky, Vrchné vinohrady, Pri stodole, Nad Kamenným mlynom, Za starým hájom, Jamy, Delová bašta, Diely, Chrasť, Bohunice, Za vŕškom, Horné záhumenské

miesto inde

Dolné Orešany (77x), Dobrá Voda (68x), Šúrovce (62x), Smolenice (60x), Trnava (58x), Naháč (55x), Trstín (49x), Krupá (48x), Boleráz (47x), Dechtice (45x), Cífer (44x), Horné Orešany (42x), Dlhá (41x), Lošonec (40x), Jaslovské Bohunice (38x), Dolná Krupá (38x), Suchá nad Parnou (36x), Majcichov (34x), Bučany (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (27x), Špačince (23x), Kátlovce (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Buková (20x), Voderady (20x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Dobrá Voda
miesto v Šúrovce

Podobné, okres Trnava:

893x miesto, 151x orientačný bod, 105x turistické informácie, 74x poľovnícky posed, 61x prístrešok, altánok, 27x vodárenská veža, 20x ohnisko, 16x atrakcia, 13x orientačná mapa, 11x miesto na piknik, 11x komín, 10x chranený strom, 3x studňa, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Trnava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-trnava.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.