Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza 870 kusov miesto.

miesto inde

Dolné Orešany (73x), Dobrá Voda (68x), Šúrovce (62x), Smolenice (60x), Trnava (57x), Naháč (55x), Trstín (50x), Boleráz (49x), Krupá (48x), Dechtice (46x), Cífer (43x), Dlhá (41x), Dolná Krupá (38x), Horné Orešany (38x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Majcichov (34x), Bučany (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (27x), Špačince (23x), Kátlovce (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Buková (20x), Lošonec (20x), Voderady (20x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x)

Miesto, okres Trnava:, 1 z 15

Lúky, Pod borom, Háj, Zákluka, K rybníku, Horné lúky, Medzi mlyny, Grefty, Za kanálom, Berek, Vyše hrádze, Potlások, Zahájske, Zadné pole, Panské, Celiny, Spodky, Borová Hora, Horné diely, Pod chodníkom, Homolka, Lesná hora, Masárske, Žľab, Ohlajty, Nad Kopánkou, Lauzáre, Rakyti, Pod zlámanou horou, Hoštacké, Východný palác, Lósy, Močiare, Sasková dolina, Flaky, Záblavské, Nádašík, Kulhanovské, Dudváh, Makové lúky, Za dolinou, Konča Skaliek, Rovná, Vinohrady, Horná úvrať, Pri suchovskej ceste, Dolné pole, Kozarova, Kostolná hôrka, Všivavý vŕšok, Vinohrádky, Boričky, Linkové, Ramáre, Nové lúky, Za cestou-horné pole, Holec, Dolné lúky, Horné pole, Za Kováčom

Miesto, okres Trnava:, 2 z 15

Zľaby, Prídavky, Dolné diely, Starý háj, Rybník, Pod kostolom, Od Trstína, Kúty, Kútiky, Horné diely, Juríčkova jama, Maková, Hruškové, Šarkanské, Kočišské, Na lúkach a Podolky, Purbeky, Za hájom, Kopanice, Kratina, Bukovské kopanice, Úzke, Rehákov jarok, Štepnice, Lazy, Dolný Kraj, Horné lúky, Horné pole, Diely od abrahámskeho, Pod rovnou, Veľký železník, Grefty, Pod Piešťou, Lúčna, Panské pole, Bohatá, Vyše dediny, Lúky, Pri kríži, Prieky, Šajcle, Vinohrady, Mladé hory, Veľký mačací zámok, Kočvariny, Prílohy, Tôňa, Za Beňovou nivou, Vrchná mladá hora, Orešiansky náhon, Solírové, Jágerské, Spodné lósy, Lósy, Horné pole, Pažiť, Konopnice za mostom, Nové podgerské, Dielce, Kapustniská

Miesto, okres Trnava:, 3 z 15

Rúbanice, Juhozápadná bašta predhradia, Pučavka a Dúbrava, Diely za vodou, Diely, Spodné vinohrady, Za dolinou, Kňazova lúka, Flaky, Horné panské, Zadné nádavky, Veselá, Orešianska, Pri doline, Zahájske diely, Zadné vinohrady, Od Bíňoviec, Fisaky, Galetky, Šajtle, Za Kráľovou, Za Vinohradským, Zábarinské, Jalšina, Letovec, Kapustnica, Za humnami, Horné diely, Dolné Grefty, Staré podgerské, Pasienok, Polodomnice, Nad kráľovu dráhu, Vinohrady na suchej stráni, Borovské, Panská záhrada, Kút, Dolné grefty, Lósiky, Húšte, Dolné pole, Horné lúky, Horné Lúky, Niže mlyna, Nad uličkou, Rakyta, Staré pasienky, Poronda medzi Váhom, Jozefské, Zábrezy, Zemianske role, Háj, Zábrezina, Horné pole, Rúbanice, Nad Rehákovým jarkom, Palaj, Od jaslovského, Kábel kút, Široké

Miesto, okres Trnava:, 4 z 15

Lesný hon, Horné lúky, Pod hradskou, Nad vidnarky, Záhumenské, Osminy, Gazare, Úhory, Horné pole, Pod Močidlovým vrchom, Za Bolerázom, Vinohrady a novosady, Grefty, Šarlotské, Pri kohútovom jarku, Dolný starý háj, Losiky, Hony, Matildin dvor, Za ďžbankárskou dolinou, Konopnice, Dlhé pole, Štátne lesy, Diele za červenou stodolou, Krátke pasienky, Breziny, Role za dolinou, Záhumnie, Veľké Brestovany, Ponky, Brezina, Rybníky, Ščelin, Medzi mostami, Za kostolom, Mohyly, Pod lístie, Stávky, Lúky, Východná veža, Záhumienky, Úzke, Pasienky, Závrište, Spodné Losy, Nad Mariášom, Niže cesty od trnavskej baby, Pri Račej ceste a pri kríži, Niže osady, Pri rybníku, Prostredné pole, Kopanice za Blavou, Krížne, Role pri Františku, Predné záhumenice, Tretie pole, Pod Lauz re, Vinohrady, Kút za potokom, Dolné pole

Miesto, okres Trnava:, 5 z 15

Kopanice pod vinohradmi, Dolina, Vinohrady, Rajda, Senná lúka, Žľaby, Parcely od cíferského, Úvrať majer, Babí dol, Mihalinová, Pri hloží, Horné pole, Holý vrch, Jaslovce, Obecný les, Lúhy, Kamenný mlyn, Dolné záhrady, Dolná pažiť, Horné pole, Dubovky, Staré slanisko, Na brehoch, Dielce, Zlámaná hora, Druhé pole, Za Boleházom, Čierna barina, Vrchy, Za starým hájom, Hrubá zem, Horné pole, Kapustnice za vodou, Predný háj, Želiarske, Záhumenice, Medzi lúkami, Dolné háje, Bohunice, Horné záhumenské, Horné Kapustnice, Pri mlynoch, Nad Greftami, Na doline, Dolné vinohrady, Zemianske, Rosuchov, Sova, Sparištia, Vápenice, Kopanice, Pod chodníkom, Konča potočných, Pod barinou, Horné Grefty, Šibenice, Farské a Pekovičová, Tálinek, Od gestského, Záplotie, Kapustnice, Háje

Miesto, okres Trnava:, 6 z 15

Za vŕškom, Škovrančia dolina, Predné pole, Poronda za Váhom, Záhumenice, Horné tále, Spodné špígle, Porichtárky, Jozefháza pagoň, Diely, Peňažité, Farské, Pri Ružindolskom chotári, Hrabník, Za potokom, Zadné pole, Biele stoky, Za humnami, Za vinohradmi, Bolmut, Za múrom, Hradište, Lúky za mlynom, Nad humnami, Špindrále, Spodky, Pri doline, Zungov, Kopanice na bratislavskej strane, Panské vonkajšie pozemky, Štábonty, Dolné polia, Doľanské, Orešianske, Pri lošonskom chotári, Dielce, Hajná hora, Horné diely, Podblavok, Horné grefty, Horné pole od chtelnického, Nižná - Špačince, Cvik, Pod Bielou horou, Lúky za Blavou, Horné pole, Pri čerešienkovej ceste, Zadné Podolky, Za Vinohradmi, Dolné pole, Zadné cerence, Dolné pole, Vinohrady, Hranová, Panský les, Dolné pole, Krátke pole, Staré záhrady, Záhumenice, Školnícka hôrka

Miesto, okres Trnava:, 7 z 15

Diele za vodou, Za humnami - od mlyna, Dolné lúky, Margitin dvor, Pod Hrubými skalami, Krížne, Zákostolské, Pod hájom, Pod Chripcom, Za lesom, Za humnami, Kozarová, Mníšske, Hoblíkove záhrady, Lúčky, Nemečianka, Varov Šúr, Za Blavou, Tŕstie, Pod strateným stokom, Za závodím, Pri cintoríne, Dolné pole, Od bolerázskeho, Vrchné špígle, Obecná hora, Potôčky, Horný háj, Maruša, Hučadlá, Záholdošské, Pri háji, Diely za rybníkom, Za vrchnú cestu, Pri Dolnom mlyne, Krátke, Nové hory, Seklina, Zápotočie, Hlôžky, Pod Mariášom, Krížny dol, Blavička, Háj za Váhom, Dolné diely, Za hájom, Vinohrady, Obora, Sarlota, Barina, Dolné lúky, Rybníčky, Vrchy, Dolné prostredné a horné pole, Beňova niva, Dolné pole za Blavou, Pažiť za rybníkom, Háj, Hofierske, Za kláštorom

Miesto, okres Trnava:, 8 z 15

Široké pasienky, Veľká pažiť, Pasienky za humnami, Roličky k Vlčkovciam, Pri stanovisku, Horné pole, Šicové, Dolné pole, Vrchy, Pri háji a Zadky, Horná dolina, Prostredné pole, Do jarku, Riedky háj, Medzi cestami, Dolná dolina, majer Prekážka, Zemianske, Pažiť, Pri stoku, Hlávce, Siladické, Lúčne pri háji, Za Dudváhom, Lúky, Pod hôrkami, Krupská, Za humnami - za dolinkou, Za hájom, Pučavky, Štátny les, Pri mlyne, Výhonové, Habanské, Za krížnou cestou, Za Beňovou horou, Vrchné vinohrady, Lipky, Prosnice, Háje, Medzi Blavami, Nivky, Štátny les, Dráhy a lúky, Záhumenice, Pažiť za kostolom, Diely, Spodky, Rovnice, Vidnarky, Doľanský kút, Syslové, Nad Zámkom, Pod roľami, Doliny a Mutre, Od Vrbovca, Urbár od špačinského chotára, Rybníky Parina, Háje, Dolné Panské

Miesto, okres Trnava:, 9 z 15

Za výmoľom, Repová lúka, Šachor, Chríby, Okruhle jazero, Svätý Ján, Pri kostole, Delený pasienok, Medzi rybníkom, Pojty, Lose, Za záhradou, Kapustnica, Búr, Lúčky, Pod hájom, Žomberk, Rybník, Dolné podolky, Dolná dolinka, Za cestou-dolné pole, Niže sviatočnej, Na lúčkach, Kapustnice, Kapustnice, Predné nádavky, Široká, Delová bašta, Podvorné, Prostredné špígle, Horné lúky, Horné záhrady, Diely za červenou stodolou, Sedelce, Kýžnare, Babí idol, Pracháreň, Paseky, Dubníky, Dolné pole, Zámok, Záhradky, Pod Jahodníkom, Háj, Od novej lúky, Horné pole, Dolné diely, Nízke, Spúšť, Šajby, Vyše linaje, Brezina, Slaništa, Piešťa, Podvorné, Dolné podolky, Dolné pole, Konopnice, Dolina, Prachárska dolina

Miesto, okres Trnava:, 10 z 15

Pod vinohradami, Havrania skala, Dolné Lúky, Hrnčiarky, Pažiť, Vinohrady, Zadné pole, Medzi cestami, Noviny za vinohradmi, Losky, Horné záhrady, Pri mlyne, Od bučanského, Nedár, Flaky, Široké kráčiny, Pažiť za kostolom, Dolné pole od Naháča, Lipie, Za greftovou dolinou, Smutná a Dolné Šnajdáre, Vlčkovský háj, Nad starou fabrikou, Dolné pole, Obecné kúsky, Dolné diely, Horná pažiť, Prostredné pole, Nad trakovickou cestou, Diely medzi vodami, Horné pole od Naháča, Pri zbrodke, Dolné pole, Záhumenice, Horné Šnajdáre, Od trnavského, Horné a dolné lúky, Dudváh, Konopnice, Výsady, Cejtach a Molpir, Dolný pasienok, Predné pole, Pod oknami, Dolné diely, Rúbanice, Nový majer, Parcely od novianskeho, Gajdárová, Lúky pri Bíňovciach, Za potočné, Ružové pole, Od kátlovského, Hoštacká hôrka, Príhony a Mašíková, Chríb, Grába, Kľuče, Pri Pavlovom jarku, Cerová

Miesto, okres Trnava:, 11 z 15

Panské zeme, Od dolinky za štrekou, Horné vinohrady, Háj, Pri Hruškovom, Farárske, Hlavina, Pod výškou, Cisterna, Pri šelpickom chotári, Od dvorníckeho chotára, Podbanské, Vršová a Včelín, Dlhé lúky, Záhumenice, Pustáky, Rybník, Zahájske, Panské pred železnicou, Pri vinohradoch, Juhovýchodná bašta predhradia, Horná Poronda, Pasienok, Mlynský jarok, Háj, Vlčie jamy, Hájik, Bíňovské lúky - Trnávky, Za starou hájovňou, Horné Pole, Trázniky, Veľký polán, Húšťare, Trnkov vrch, Prielohy, Háje, Lúčne pole za vodou, Za Lúskom, Močidlany, Pri stodole, Hruščova, Západná veža, Dolný Háj, Kaplnská, Malé, Hájna pažiť, Panské, Role za mostom, Vinohrady, Za Nedárske, Horny luh, Vrbiny, Prostredné pole, Malý mačací zámok, Kliny, Pri orieškovej ceste, Pod Rakytkou, Tehelňa, Skaly nad Vyvieračkou, Horné lúky

Miesto, okres Trnava:, 12 z 15

Kruhy, Za hradbami, Lúčna, Hostázske, Stanovisko, Urbárske diely, Prekážka pagoň, Kúty, Klčoviny-mladý háj, Dolina, Zadola od dubovského, Horné Podolky, Horné pole, Lósy nad vinohradmi, Horné pole, Rybník, Pri Gemešovom jarku, Zemianske Šúrovce, Zámostky, Biháre, Podcestie, Dolné pole, Panský les, Nad kaplnkou, Vrbové diely, Banky, Trnavské vrchy, Oravné, Horné lúky, Druhé pole, Trnavka, Dolinky, Za humnami, Lachov, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Nad Rakytím, Políčko, Zámok, Pri Františkovi, Kopanice za vinohradmi, Vinohrady, Vlčovské, Šmolce, Postredné pole, Za kostolom - za dolinkou, Bachárka, Pod prandle, Pod vinohrady, Štátny les, Panské pole, Za mlynom, Pri barine, Fertále, Kopanice, Kriačiny, Od špačinského chotára, Nad obecnou lúkou, Uhlište, Predné cerence, Lúky za humnami

Miesto, okres Trnava:, 13 z 15

Dolné pole, Pri cintoríne, Pri zelenečskej ceste, Doliny, Za dedinou, Pri dolnom háji, Pri studienkach, Stráne, Rybník, Kamenisté, Za humnami, Pri trnavskej ceste, Štvrte, Orešanské, Lúčne pole, Od dubovského, Konopnice, Kopanice, Dolné lúky, Kozy, Za Veselou, Pri svätej studienke, Prvé pole, Stredné lúky, Diely, Dolinky, Gerha, Zadné, Krátke lúky, Novinky pri cintoríne, Prostredné pole, Sparištia, Lúky, Kráľova, Za humnami, Horné vrbiny, Deviatky, Záhrady, Horné, Konopnice, Od železnice, Niže mosta, Zákľuky, Horné diely, Hoferské, Paladajské, Panské, Šivavec, Budnisko, Zadný háj, Panské diely, Niže mlyna nad zemianskou, Stredné pole, Sedelec, Hrubý a malý železník, Dudváh, Novinky, Červíčka, Pasienky, Pri jamách

Miesto, okres Trnava:, 14 z 15

Parcely, Dlhé, Nové pole, Prielohy, Od dubovského, Do Vrbovca, Lajtny, Pri ružindolskej ceste, Záhumenice, Pri Parnej, Nad Kamenným mlynom, Bučavka a Dúbrava, Panský les, Predná mladá hora, Bíňovské lúky - Šibenice, Stará hora, Horské diely, Za kostolom, Predné čerence, Včelín, Dolné lúky, Cangor, Podháje, Chripec, Panský pozemok, Hradište, Pavlín, Za hájom, Dolné pole, Hradište, Za osadou, Konopnice, Žomberky, Za Dolinou, Jamy, Podlužie, Vedľa kríža, Pod hájom, Vyšné linaje, Lazinov vrch, Prostredné pole, Trávnice a Černík, Kapustnice, Lósy, Pod zámkom, Zadné červené, Mokráž, Plešivica, Dolné lúky, Panský les, Prídavky, Panské za železnicou, Dolný mlyn, Nádavky, Pred železnicou, Dolné záhrady, Kapustnice, Solárka, Medzi potokmi, Panské table

Miesto, okres Trnava:, 15 z 15

Vinohrady, Lúky, Pri majeri, Pod hájom, Rakyta, Olšový kruh, Dolné záhumenice, Horné pole, Za humnami, Sihoť, Urbár za Blavou, Dlhé, Za suchým potokom, Modranská, Grefty, Od medzí, Lúčne pole za mostom, Rybník, Na Sládkovskej, Lúky nad dedinou, Deviatky, Zemianske, Za zábavou, Za humnami, Peterské nivy, Horné Blavské, Žobrák, Niva háj, Zadné pole, Podháje a húšte

miesto inde

Dolné Orešany (73x), Dobrá Voda (68x), Šúrovce (62x), Smolenice (60x), Trnava (57x), Naháč (55x), Trstín (50x), Boleráz (49x), Krupá (48x), Dechtice (46x), Cífer (43x), Dlhá (41x), Dolná Krupá (38x), Horné Orešany (38x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Majcichov (34x), Bučany (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Horné Dubové (28x), Križovany nad Dudváhom (27x), Špačince (23x), Kátlovce (23x), Smolenická Nová Ves (21x), Buková (20x), Lošonec (20x), Voderady (20x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Dobrá Voda
miesto v Šúrovce

Podobné, okres Trnava:

870x miesto, 118x orientačný bod, 66x poľovnícky posed, 64x turistické informácie, 42x prístrešok, altánok, 23x vodárenská veža, 16x ohnisko, 10x orientačná mapa, 10x komín, 10x atrakcia, 9x chranený strom, 7x miesto na piknik, 3x studňa, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Trnava

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-trnava.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.