Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Trnava » turistika » miesto

Miesto, okres Trnava

Miesto v okres Trnava

V okres Trnava sa nachádza 872 kusov miesto.

Miesto, okres Trnava:, 1 z 15

Gazare, Zadné červené, Hoblíkove záhrady, Hoferské, Vršová a Včelín, Lúky, Zadné nádavky, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Seklina, Dolné záhumenice, Slaništa, Dolná dolinka, Trnavské vrchy, Dolný mlyn, Dolné pole, Pri mlyne, Záhumenice, Kapustniská, Varov Šúr, Rybníky Parina, Biháre, Vidnarky, Lúky za humnami, Za mlynom, Za osadou, Panský les, Rybník, Konopnice za mostom, Pri mlyne, Kaplnská, Od dolinky za štrekou, Lúky nad dedinou, Rybník, Niže osady, Dolné lúky, Kňazova lúka, Záhumenice, Nivky, Paseky, Palaj, Konopnice, Záplotie, Dolné záhrady, Kapustnica, Horné lúky, Háje, Dolný pasienok, Dolinky, Vrbové diely, Kapustnice, Blavička, Havrania skala, Prielohy, Pučavky, Horné diely, majer Prekážka, Pri kostole, Pod hájom

Miesto, okres Trnava:, 2 z 15

Na lúkach a Podolky, Repová lúka, Modranská, Panské vonkajšie pozemky, Diele za vodou, Krupská, Predné pole, Tálinek, Pri orieškovej ceste, Panské table, Pri doline, Pri barine, Syslové, Panské, Zemianske, Babí idol, Zábarinské, Staré podgerské, Paladajské, Háj, Panské pred železnicou, Dolné pole, Dlhé pole, Zadné pole, Staré záhrady, Pažiť, Prídavky, Panské za železnicou, Horné pole, Doliny, Za Vinohradským, Záblavské, Želiarske, Kút, Sarlota, Pri čerešienkovej ceste, Úzke, Flaky, Nové podgerské, Dolné podolky, Pri Dolnom mlyne, Horné lúky, Horné pole, Vinohrady a novosady, Obecné kúsky, Zahájske, Háje, Nižná - Špačince, Linkové, Krátke pasienky, Hájna pažiť, Konča potočných, Novinky pri cintoríne, Podvorné, Parcely, Zadné pole, Široké pasienky, Flaky, Senná lúka, Urbár za Blavou

Miesto, okres Trnava:, 3 z 15

Urbár od špačinského chotára, Za kostolom, Dubovky, Pod hradskou, Krátke pole, Horné pole, Jaslovce, Od kátlovského, Za potočné, Bohunice, Grába, Panské diely, Dolné pole, Za kostolom - za dolinkou, Vinohrady, Za Vinohradmi, Kopanice za Blavou, Od špačinského chotára, Kopanice na bratislavskej strane, Lúky, Dolné lúky, Za humnami, Za humnami - za dolinkou, Pri studienkach, Diely, Pasienky, Za múrom, Pod hájom, Búr, Horné Pole, Vrchná mladá hora, Rajda, Dolné podolky, Prostredné špígle, Predná mladá hora, Krížne, Za greftovou dolinou, Háj, Borová Hora, Grefty, Stanovisko, Za závodím, Vrchné špígle, Horné Podolky, Stará hora, Spodné špígle, Chríby, Pri stoku, Pracháreň, Grefty, Panský les, Podháje, Smutná a Dolné Šnajdáre, Medzi potokmi, Pri mlynoch, Sparištia, Ohlajty, Šajcle, Hrubý a malý železník, Biele stoky

Miesto, okres Trnava:, 4 z 15

Krátke, Hranová, Kúty, Habanské, Mladé hory, Za vŕškom, Šajby, Veľký železník, Ponky, Štátny les, Orešanské, Holý vrch, Horné Šnajdáre, Za humnami, Šišoritné, Štátny les, Kapustnice, Kliny, Podháje a húšte, Dolné pole, Niva háj, Sova, Sparištia, Vápenice, Horné lúky, Maruša, Výsady, Lajtny, Orešiansky náhon, Pod prandle, Trázniky, Bohatá, Háj, Pri cintoríne, Zadný háj, Húšte, Kozy, Panský les, Dolina, Predné čerence, Konopnice, Ščelin, Kopanice za vinohradmi, Dielce, Zadné vinohrady, Staré slanisko, Žomberk, Kýžnare, Špindrále, Dielce, Lúky, Pod roľami, Flaky, Nad vidnarky, Predné cerence, Losiky, Fisaky, Šivavec, Pojty, Pod hájom, Sedelec, Šibenice

Miesto, okres Trnava:, 5 z 15

Ramáre, Pri háji a Zadky, Parná, Škovrančia dolina, Konopnice, Brezina, Rúbanice, Od dubovského, Štábonty, Žobrák, Horny luh, Vinohrady, Pod barinou, Letovec, Hlávce, Za zábavou, Purbeky, Za starou hájovňou, Zadné cerence, Vinohrady, Od Bíňoviec, Za humnami, Na doline, Lúčne pri háji, Krátke lúky, Pustáky, Sedelce, Solírové, Horné vinohrady, Deviatky, Potôčky, Mokráž, Od dubovského, Chríb, Za hájom, Horné pole, Nový majer, Dolná dolina, Lósiky, Horné Kapustnice, Cvik, Dolné vinohrady, Panská záhrada, Boričky, Horné pole od Naháča, Záhumnie, Pri dolnom háji, Sasková dolina, Veľký polán, Za humnami, Zemianske role, Horné lúky, Tŕstie, Nad Mariášom, Rybníčky, Kostolná hôrka, Na lúčkach, Obora, Pod rovnou, Hoštacké

Miesto, okres Trnava:, 6 z 15

Horný háj, Role za dolinou, Babí dol, Horné lúky, Pod výškou, Pod oknami, Beňova niva, Dolný starý háj, Lúčky, Horná Blava, Nádavky, Juríčkova jama, Siladické, Červíčka, Dolné Grefty, Za lesom, Nad Greftami, Nad Rehákovým jarkom, Pri kohútovom jarku, Včelín, Zámok, Delený pasienok, Predné pole, Horná dolina, Hoštacká hôrka, Pod Piešťou, Predné záhumenice, Pod hájom, Dolné pole, Stredné pole, Pasienok, Homolka, Pri Pavlovom jarku, Hlavina, Lazy, Veľké Brestovany, Za Blavou, Piešťa, Lachov, Dolné lúky, Za Beňovou horou, Medzi lúkami, Horné Grefty, Rovná, Kopanice, Pod zlámanou horou, Dolné pole od Naháča, Rehákov jarok, Od Trstína, Pod Hrubými skalami, Spúšť, Zlámaná hora, Šajtle, Vlčovské, Konča Skaliek, Hruščova, Banky, Záhumenice, Dudváh, Skaly nad Vyvieračkou

Miesto, okres Trnava:, 7 z 15

Lesná hora, Panský les, Niže mosta, Lúky pri Bíňovciach, Polodomnice, Nízke, Kulhanovské, Porichtárky, Široká, Mohyly, Uhlište, Mlynský jarok, Maková, Rybníky, Za Beňovou nivou, Hradište, Záhumienky, Farské a Pekovičová, Podblavok, Kľuče, Vedľa kríža, Horná úvrať, Hrabník, Rúbanice, Štátne lesy, Pod Mariášom, Bachárka, Horné, Horné záhrady, Masárske, Závrište, Prostredné pole, Pri Hruškovom, Za humnami, Dolné lúky, Úvrať majer, Hruškové, Pod Bielou horou, Od trnavského, Háje, Pod strateným stokom, Močidlany, Kapustnice, Dolné lúky, Pri lošonskom chotári, Školnícka hôrka, Prachárska dolina, Úhory, Horné lúky, Cejtach a Molpir, Hlôžky, Nad trakovickou cestou, Budnisko, Predné nádavky, Lúky za Blavou, Dlhé lúky, Pri Gemešovom jarku, Deviatky, Dolné diely, Kapustnice

Miesto, okres Trnava:, 8 z 15

Vinohrady, Horné záhrady, Trávnice a Černík, Hradište, Hrubá zem, Prostredné pole, Od gestského, Niže cesty od trnavskej baby, Kočvariny, Makové lúky, Štvrte, Peňažité, Kratina, Hradište, Lúčna, Panské, Noviny za vinohradmi, Pod zámkom, Šmolce, Vinohrádky, Farárske, Osminy, Pri hloží, Hofierske, Lúky za mlynom, Vrbovec, Malý mačací zámok, Zadné pole, Horné pole, Kapustnica, Zadné, Za kanálom, Záhumenské, Horné pole, Pasienok, Jalšina, Od medzí, Močiare, Za hájom, Háj, Celiny, Kopanice, Medzi cestami, Horné lúky, Štátny les, Pri majeri, Rakyta, Záhumenice, Veľký mačací zámok, Od Vrbovca, Vrchy, Za potokom, Nové hory, Horné diely, Obecný les, Dolné záhrady, Pod chodníkom, Fertále, Horné diely, Od novej lúky

Miesto, okres Trnava:, 9 z 15

Hrnčiarky, Za záhradou, Spodky, Do Vrbovca, Niže mlyna nad zemianskou, Za dedinou, Lesný hon, Dolné pole, Od bučanského, Dolné lúky, Lúčna, Krížny dol, Kamenisté, Pod svätým stokom v rúbaniciach, Pažiť, Gerha, Dielce, Pri vinohradoch, Zľaby, Od jaslovského, Prílohy, Kriačiny, Barina, Urbárske diely, Dlhé, Dolné prostredné a horné pole, Lúhy, Žomberky, Rybník, Zahájske diely, Horné pole, Dolný Kraj, Kopanice pod vinohradmi, Vinohrady, Lúky, Horné Blavské, Druhé pole, Dlhé, Pasienky, Dolný Háj, Horná pažiť, Medzi mlyny, Vyše hrádze, Zámostky, Potlások, Prostredné pole, Podbanské, Šachor, Za Veselou, Podcestie, Lose, Niže mlyna, Kopanice, Vyšné linaje, Dolné Lúky, Zemianske, Kapustnice, Veselá, Pri cintoríne, Horné vrbiny

Miesto, okres Trnava:, 10 z 15

Horné pole, Pod borom, Za ďžbankárskou dolinou, Rybník, Za humnami, Dolné diely, Niže sviatočnej, Pri Ružindolskom chotári, Od dvorníckeho chotára, Pavlín, Diely za rybníkom, Rakyta, Háj, Jágerské, Doliny a Mutre, Za Dudváhom, Dolné diely, Farské, Príhony a Mašíková, Záhumenice, Horné pole, Vrbovec, Horné a dolné lúky, Okruhle jazero, Zadola od dubovského, Pod Lauz re, Záhumenice, Štepnice, Dolné pole, Podlužie, Gidra, Záholdošské, Konopnice, Žľab, Zápotočie, Konopnice, Za Kováčom, Diely od abrahámskeho, Široké kráčiny, Horné panské, Zemianske, Šicové, Hučadlá, Predný háj, Jamy, Prídavky, Dolina, Horné pole, Horné pole, Horské diely, Nad Rakytím, Dolné pole, Spodky, Lauzáre, Pod Rakytkou, Pažiť za rybníkom, Výhonové, Horné Lúky, Spodné lósy, Kúty

Miesto, okres Trnava:, 11 z 15

Cangor, Pažiť za kostolom, Za vrchnú cestu, Horná Poronda, Nové lúky, Pažiť, Horné pole od chtelnického, Nad Zámkom, Kút za potokom, Pod hôrkami, Panský pozemok, Pri zbrodke, Dolné pole, Lósy, Horné pole, Vlčie jamy, Vinohrady, Za hájom, Lósy, Poronda za Váhom, Malé, Za vinohradmi, Vinohrady, Orešianska, Kráľova, Dolné diely, Dolina, Kábel kút, Horné tále, Lúčky, Medzi cestami, Trnkov vrch, Zákluka, Za cestou-dolné pole, Za dolinou, Vinohrady, Zámok, Tehelňa, Nádašík, Pri stodole, Zadné pole, Nedár, Nemečianka, Za Lúskom, Za hájom, Háj za Váhom, Prvé pole, Panské zeme, Dolné pole, Políčko, Za Nedárske, Pri šelpickom chotári, Trnávka, Holý vrch, Zemianske Šúrovce, Pasienky za humnami, Dolné pole, Novinky, Jozefháza pagoň, Prielohy

Miesto, okres Trnava:, 12 z 15

Galetky, Panské, Nad starou fabrikou, Dubníky, Čierna barina, Prekážka pagoň, Obecná hora, Bíňovské lúky - Trnávky, Spodky, Kozarova, Prostredné pole, Vinohrady, Dolné grefty, Od bolerázskeho, Za humnami, Berek, Za výmoľom, Rosuchov, Horné diely, Druhé pole, Nad kaplnkou, Medzi rybníkom, Za Kráľovou, Rybník, Vlčkovský háj, Poronda medzi Váhom, Diely medzi vodami, Staré pasienky, Pažiť za kostolom, Pri háji, Záhradky, Prostredné pole, Krížne, Pri trnavskej ceste, Kočišské, Roličky k Vlčkovciam, Parná, Chripec, Veľká pažiť, Losky, Vrbiny, Dolné Panské, Vrchy, Nad Kopánkou, Dolné polia, Háj, Prostredné pole, Klčoviny-mladý háj, Horné pole, Šarkanské, Pod Chripcom, Diely, Rybník, Dudváh, Vyše linaje, Lazinov vrch, Spodné Losy, Pred železnicou, Zadné Podolky, Grefty

Miesto, okres Trnava:, 13 z 15

Rakyti, Stávky, Trnávka, Olšový kruh, Dolné pole, Zahájske, Lúky, Dolné pole, Zungov, Dolné pole, Bíňovské lúky - Šibenice, Tretie pole, Vinohrady, Pučavka a Dúbrava, Kamenný mlyn, Gajdárová, Nad Kamenným mlynom, Raková, Pri doline, Šarlotské, Prieky, Za suchým potokom, Brezina, Spodné vinohrady, Holec, Kopanice, Nad humnami, Dolné háje, Zákostolské, Lúky, Trnavka, Húšťare, Rovnice, Kútiky, Pri Račej ceste a pri kríži, Pod vinohrady, Parcely od cíferského, Zábrezy, Široké, Vinohrady na suchej stráni, Jozefské, Diely za vodou, Záhumenice, Solárka, Nad kráľovu dráhu, Za dolinou, Mihalinová, Mníšske, Pod Močidlovým vrchom, Za kláštorom, Pri kríži, Za hradbami, Pri zelenečskej ceste, Horné záhumenské, Za Boleházom, Nové pole, Za krížnou cestou, Role pri Františku, Horné diely, Lósy

Miesto, okres Trnava:, 14 z 15

Úzke, Vrchy, Hony, Nad uličkou, Horné pole, Riedky háj, Lúčne pole za mostom, Margitin dvor, Nad obecnou lúkou, Pri suchovskej ceste, Od železnice, Za starým hájom, Panské pole, Háje, Pod chodníkom, Vyše dediny, Medzi Blavami, Záhrady, Za Dolinou, Lósy nad vinohradmi, Vrchné vinohrady, Pri ružindolskej ceste, Kruhy, Za Bolerázom, Diely, Dolné diely, Dolné pole za Blavou, Diele za červenou stodolou, Dolné pole, Bolmut, Bukovské kopanice, Do jarku, Role za mostom, Zábrezina, Lúčne pole za vodou, Pri Františkovi, Dolinky, Oravné, Grefty, Pod lístie, Medzi mostami, Rúbanice, Za cestou-horné pole, Kozarová, Doľanský kút, Konopnice, Plešivica, Diely, Borovské, Lúčne pole, Dolná pažiť, Peterské nivy, Matildin dvor, Stredné lúky, Cerová, Hajná hora, Horné grefty, Všivavý vŕšok, Lipie, Ružové pole

Miesto, okres Trnava:, 15 z 15

Stráne, Bučavka a Dúbrava, Pod vinohradami, Pri Parnej, Starý háj, Sihoť, Žľaby, Dudváh, Kapustnice za vodou, Na brehoch, Pri rybníku, Diely za červenou stodolou, Za humnami, Podvorné, Dráhy a lúky, Parcely od novianskeho, Hostázske, Doľanské, Za kostolom, Hájik, Pod kostolom, Orešianske, Zákľuky, Tôňa, Panské pole, Prosnice, Postredné pole, Breziny, Pri stanovisku, Svätý Ján, Za humnami - od mlyna, K rybníku

miesto inde

Dolné Orešany (75x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Smolenice (60x), Trnava (58x), Naháč (56x), Trstín (52x), Boleráz (49x), Dechtice (48x), Krupá (48x), Cífer (43x), Dlhá (41x), Horné Orešany (40x), Dolná Krupá (38x), Jaslovské Bohunice (38x), Suchá nad Parnou (36x), Bučany (33x), Majcichov (33x), Horná Krupá (31x), Košolná (30x), Vlčkovce (29x), Križovany nad Dudváhom (28x), Horné Dubové (28x), Kátlovce (24x), Špačince (23x), Buková (21x), Smolenická Nová Ves (21x), Hrnčiarovce nad Parnou (20x), Hrnčiarovce (20x), Voderady (20x)
miesto v Dolné Orešany
miesto v Šúrovce
miesto v Dobrá Voda

Podobné, okres Trnava:

1167x turistika, 872x miesto, 113x orientačný bod, 55x poľovnícky posed, 40x turistické informácie, 23x prístrešok, altánok, 16x vodárenská veža, 10x atrakcia, 9x chranený strom, 8x ohnisko, 7x orientačná mapa, 7x komín, 4x miesto na piknik, 2x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trnava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-trnava.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.